Informační systém Repo 

Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie. In Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 17-30, 14 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie
Název anglicky From Brussels Convention to Regulation Brussels Ibis - 10 Years of of Efforts to Ensure a Uniform Approach to the Courts of the Member States of the European Union
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí) a Tereza KYSELOVSKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis), od s. 17-30, 14 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00079607
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7770-6
Klíčová slova anglicky Brussels Convention; Regulation Brussels I; Regulation Brussels Ibis; jurisdiction; decision; uniform; approach; interpretation; forum
Návaznosti MUNI/A/0899/2013.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 7. 2016 00:50.
Anotace
Bruselská úmluva, Nařízení Brusel I, Nařízení Brusel Ibis – tři normy, které založily v ráci Evropské unie systém ednotného přístupu k soudům a jednotného zacházení se soudními rozhodnutími členských států Evropské unie. Normy, které na sebe v čase navazují a které sdílejí i judikaturu vytvořenou Soudním dvorem Evropské unie pro vyjasnění textu prozatím prvých dvou norem. Charakteristickým rysem evropského práva je na jedné straně jeho aplikace národními soudy (neexistuje jednotná soustava evropských soudů), na straně druhé závazná interpretace daná právě Soudním dvorem Evropské unie. Zkoumání textu výše uvedených norem ve světle judikatury Soudního dvora, sledování vývoje názorů na některé otázky, konstatování následných legislativních změn tam, kde se text již „přežil“, patří k otázkám, které patří k tomu nejzajímavějšímu, co nabízí současné mezinárodní právo procesní. Takováto analýza má svůj význam jak pro teorii, tak i pro praktickou aplikaci v soudní praxi.
Anotace anglicky
Brussels Convention, Brussels I Regulation, Brussels Ibis Regulation – three norms that established, within the European Union, system of uniform access to the courts and uniform treatment of judicial decisions of the Member States of the European Union. Three norms, that concur to each other and which share case law developed by the Court of Justice of the EU for Brussels Convention and Brussels I Regulation. The characteristic feature of the European Union law is, on the one hand, its application by national courts (there is no uniform system of European Union courts), and on the other hand, binding interpretation given by the Court of Justice of the EU. Examining the text of above mentioned norms in the light of the case law of the Court of Justice of the EU, examining the development of the of views on some legal issues and subsequent legislative changes in the relevant norms, belongs to the most interesting legal questions and issues within the area of international private and procedural law. Such an analysis is of a great importance for both legal theory and practical judicial application.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf   Verze souboru 1. 7. 2016

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 6. 6. 2020 12:26

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 6. 6. 2020 12:26, 23. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz