Information System Repo 

Místní poplatky v teorii a praxi

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
PAŘÍZKOVÁ, Ivana and Kristýna MÜLLEROVÁ. Místní poplatky v teorii a praxi (Local taxes in theory and practice). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 pp. Spisy Právnické fakulty Masaryovy univerzity ; č. 463. ISBN 978-80-210-6686-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Místní poplatky v teorii a praxi
Name in Czech Místní poplatky v teorii a praxi
Name (in English) Local taxes in theory and practice
Authors PAŘÍZKOVÁ, Ivana and Kristýna MÜLLEROVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 152 pp. Spisy Právnické fakulty Masaryovy univerzity ; č. 463, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-6686-1
Keywords (in Czech) Obec; místní poplatky; poplatek ze psů; poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Keywords in English Municipality; local charges; dog tax; spa and recreation charge
Links MUNI/A/0815/2012.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 9. 4. 2016 00:50.
Abstract
Tato monografie vznikla za vzájemné spolupráce studentů doktorského studia a učitelů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Publikace se zaměřuje a věnuje právní úpravě místních poplatků v České republice s aktuálními poznatky z teorie a praxe. Předmětnou materií, kterou se autoři v tomto díle zabývají, je především problematika poplatků v současné etapě ekonomického rozvoje společnosti, která je často spojována i s reformami veřejné správy a v rámci těchto procesů i se změnami financování územních samospráv.
Abstract (in English)
This monograph was created in cooperation doctoral students and teachers of the Faculty of Law of Masaryk University. Publications focused and dedicated local tax legislation in the Czech Republic with current knowledge of theory and practice. The material by the authors in this work is primarily concerned with the issue of fees at the present stage of economic development company, which is often associated with the reform of public administration and within these processes and to changes in the financing of local government.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20712 /1 Jakubík, D. 9. 4. 2016

Properties

Name
20712
Application
refresh
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/20712/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20712/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/20712/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20712/?info
Uploaded/Created
Sat 9. 4. 2016 00:50

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf   File version 9. 4. 2016

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 17. 11. 2019 23:09

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 17/11/2019 23:09, Week 46 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz