Information System Repo 

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku (Suggestions for warm-up without tools for primary school children). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8076-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku
Name (in English) Suggestions for warm-up without tools for primary school children
Authors JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL
Organization Pedagogická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8076-8
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) tělesná výchova; mladší školní věk; strečink; cvičení bez náčiní; dynamická cvičení; koordinační cvičení
Keywords in English physical education; primary school age; stretching; exercises without equipment; dynamic exercises; coordination exercises
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 8/10/2016 00:51.
Abstract
V metodické publikaci Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku (html verze) je prezentován zásobník cvičení bez náčiní, ve kterém jsou uvedeny jak jednotlivá cvičení s popisem a vhodnou motivací, tak celé sestavy (cvičení bez náčiní, dynamická a koordinační cvičení, strečink). Materiál je určen zejména studentům předmětu PdF:ZS1BP_TVG1 Gymnastika 1 (podzim 2015), dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit pracujícími s dětmi mladšího školního věku. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).
Abstract (in English)
The methodical publication presents a set of exercises without equipment which are listed as describing the exercises and proper motivation and the whole set of exercises (workout without equipment, dynamic and coordination exercises, stretching). The material is intended for students, teachers and managers of leisure sports activities working with children younger than school age.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
http://is.muni.cz/repo/1338819/62173006/   File version 12/3/2016

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/20283/273979/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20283/273979/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/20283/273979/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20283/273979/?info
Uploaded/Created
Sat 12/3/2016 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
http://is.muni.cz/repo/1338819/62173007/   File version 12/3/2016

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/20283/273980/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20283/273980/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/20283/273980/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20283/273980/?info
Uploaded/Created
Sat 12/3/2016 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 6/8/2020 23:08

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 6/8/2020 23:08, Week 32 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz