Information System Repo 

Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
PROVAZNÍK, Jan and Eva ŽATECKÁ. Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů (Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health). In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 183-228, 46 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů
Name (in English) Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health
Authors PROVAZNÍK, Jan and Eva ŽATECKÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví, p. 183-228, 46 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8050-8
Keywords (in Czech) ochrana spotřebitele; trestné činy, chránící spotřebitele; trestné činy proti životu a zdraví
Keywords in English Consumer Protection; Crimes Protecting the Consumer; Crimes Against Life and Health
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 11/3/2016 00:50.
Abstract
Kapitola Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů se zabývá mechanismy a nástroji, jež trestní právo nabízí v souvislosti s ochranou zdraví spotřebitelů. Nejprve představuje obecné myšlenky o použitelnosti trestněprávních konceptů v kontextu ochrany zdraví a ochrany spotřebitele, následně přistupuje k analýze již existujících trestných činů, které jsou za tímto účelem využitelné, a činí dílčí závěry k této problematice, na závěr představuje dodatečné statistické a kazuistické informace.
Abstract (in English)
The chapter Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health deals with the mechanisms and legal instruments that criminal law provides when it comes to the protection of the health of the consumers. Primarily, it presents the general ideas of applicability of the concepts of criminal law in the context of health protection and consumer protection, than it analyses existing crimes, usable thereto and makes some conclusion to this issue, in the end it presents several additional statistic and case-law information.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20258 /1 Jakubík, D. 11. 3. 2016

Properties

Name
20258
Application
refresh
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/20258/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20258/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/20258/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20258/?info
Uploaded/Created
Fri 11. 3. 2016 00:50

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf   File version 11. 3. 2016

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 22/5/2019 07:10

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 07:10, Week 21 (odd)

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz