česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
FILIPOVÁ, Zuzana. Akcie. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 235-243, 9 s. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Akcie
Název česky Akcie
Název anglicky Share
Autoři FILIPOVÁ, Zuzana.
Vydání Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č, od s. 235-243, 9 s. I. svazek A – Č, 2015.
Nakladatel Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7380-562-3
Klíčová slova česky akcie; účastnický cenný papír; forma akcie; akciová společnost; komanditní společnost na akcie; druhy akcií; jmenovitá hodnota; podoba akcie; kmenová akcie; prioritní akcie; zaměstnanecká akcie; úroková akcie; zlatá akcie
Klíčová slova anglicky shares; participating securities; the form of shares; a joint stock company; limited partnership limited by shares; classes of shares
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 6. 4. 2016 00:50.
Anotace
Příspěvek obsahuje základní charakteristiku akcií jako účastnických cenných papíru a popis vývoje jejich právní úpravy od roku 1852, tedy od vydání císařského patentu (spolkového zákona), do současnosti. Podkapitoly týkající se jednotlivých zákonů se zaměřují zejména na formu akcií a jejich převoditelnost, minimální jmenovitou hodnotu, náležitosti akcií a druhy akcií, pokud právní úprava vydávání různých druhů akcií umožňovala. Na závěr je krátce zmíněna unijní úprava. Jedná se o vědeckou monografii s rozpracovanými hesly, které splňují předpoklady pro vědeckou odbornou kapitolu.
Anotace anglicky
The contribution contains the basic characteristic of shares as participating securities and a description of the development of their legislation since 1852, ie since the release of the Imperial Patent (Federal Act), to the present. Subchapters relating to the particular laws focus mainly on the form of shares and their transferability, the minimum nominal value of shares, requirements and types of shares, in case the legislation allowed issue of different classes of shares. In conclusion, the EU law is briefly mentioned. It is a scientific monograph with unfinished password that meets the prerequisites for the scientific expertise chapter.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
20252 /1 Jakubík, D. 11. 3. 2016

Vlastnosti

Název
20252
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/20252/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/20252/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/20252/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/20252/?info
Vloženo
Pá 11. 3. 2016 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf   Verze souboru 11. 3. 2016

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 8. 2019 04:49

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 8. 2019 04:49, 34. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz