Information System Repo 

Báze moci: verze pro studenty učitelství (BMS). Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Báze moci: verze pro studenty učitelství (BMS). Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy (Power Bases: Version for Student Teachers (BMS). Adaptation of Teacher Power Use Scale to Student Teachers and Czech Lower Secondary Education). In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Báze moci: verze pro studenty učitelství (BMS). Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy
Name (in English) Power Bases: Version for Student Teachers (BMS). Adaptation of Teacher Power Use Scale to Student Teachers and Czech Lower Secondary Education
Authors VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK.
Edition 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) Moc; mocenské vztahy; student učitelství; pregraduální příprava učitelů; učitelská praxe; druhý stupeň základní školy; báze moci; donucovací moc; legitimní moc; referenční moc; odměňovací moc; expertní moc; adatace násttoje
Keywords in English power; Teacher power use scale; adatpation; lower secondary education; student teachers; power bases
Links GA13-24456S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 6. 4. 2016 00:50.
Abstract
amp; Turman, 2007) v úpravě na studenty učitelství. Nástroj měří, jak žáci reflektují moc uplatňovanou studenty učitelství, kteří v jejich třídě realizují dlouhodobou praxi v různých předmětech. Testována je teorie 5 bází relační moci Frenche a Ravena (1959), a to v českých podmínkách, u žáků druhého stupně základní školy a studentů učitelství (namísto univerzitních studentů a učitelů v anglosaském prostředí).
Abstract (in English)
amp; Turman, 2007) adaptation to student teachers. The scale measures how students reflect the power used by student teachers on their long-term practice in different school subjects. We test French and Raven´s (1959) theory of 5 power bases in Czech conditions, at students of lower secondary education and student teachers (instead of university students and teachers in Anglo-Saxon context).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
19768 /1 Jakubík, D. 1. 2. 2016

Properties

Name
19768
Application
refresh
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/19768/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/19768/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/19768/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/19768/?info
Uploaded/Created
Mon 1. 2. 2016 00:50

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
... Licence Creative Commons  File version 1. 2. 2016

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 19. 11. 2019 10:38

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 19/11/2019 10:38, Week 47 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz