Informační systém Repo 

Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.-20. století)

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
SALÁK, Pavel. Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.-20. století). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 240 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 447 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6519-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.-20. století)
Název anglicky Not only for military use - Legal Regulation of non Fighting Operations on Czech Teritory from 18th to 20 Century
Autoři SALÁK, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, 240 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 447 (řada teoretická, Edice S), 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00072679
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-6519-2
Klíčová slova česky Armáda; bezpečnost; právní regulace; vojenské asistence; vojenské výpomoci; živelní pohromy; civilní ochrana
Klíčová slova anglicky Army;Safety; Legal Framework; Military Assistances; Military Aid; Natural Disasters; Civil Protection
Návaznosti MUNI/A/0807/2012.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 12. 5. 2015 00:50.
Anotace
Armáda je určena především k vedení války - k bojové činnosti. Vedle úkolů s tím souvisejících však armáda často plní i úkoly, které nemají bojový charakter. Jde zejména o poskytování podpory policejním složkám za účelem udržení vnitřní bezpečnosti, případně pomoc při živelních pohromách. Tato publikace si klade za cíl přiblížit historický vývoj právního rámce takovýchto nasazení armády. Poskytuje ucelený přehled předpisů upravujících nebojovou činnost od poloviny 17. století do počátku 21. století. Sleduje shodné rysy těchto předpisů či naopak rozdíly a snaží se nastínit důvody, jež k těmto změnám vedly. Pozornost je věnována zejména problematice použití zbraní při zásahu a otázce zneužití vojáků jako levné pracovní síly. Jsou zmíněny i vybrané případy, kdy vojenský zásah byl úspěšný, či naopak kdy došlo k jeho selhání. Autor se zabývá i příčinami těchto selhání a jejich případným odrazem v právní regulaci. Publikace je rovněž doplněna stručnou historií civilní ochrany, která se sledovanou problematikou úzce souvisí.
Anotace anglicky
The army is primarily intended to conduct combatant activities. In addition to the tasks related to it, however, the army often carries out the tasks that are not of combatant nature. The first type of tasks is helping the police forces in order to maintain internal safety; the other is helping during natural disasters. This book aims to approach the historical development of the legal framework of such deployment of the army. It provides a comprehensive overview of the legislation governing the non-combatant activities since the mid-17th century to the beginning of the 21st century. It analyses both common features and differences of particular laws and outlines the circumstances that led to these changes. Particular attention is paid to the issue of the use of weapons during an intervention, and to the problem of abusing the soldiers as an inexpensive labour force. Selected cases of both successful and not successful military interventions are also analysed. The author deals with the causes of such failures and their possible reflection in the legal regulation. The book also contains a brief overview of history of civil protection, which is closely related to the topic of the book.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
18515 /1 Jakubík, D. 12. 5. 2015

Vlastnosti

Název
18515
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/18515/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/18515/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/18515/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/18515/?info
Vloženo
Út 12. 5. 2015 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Nejen_pro_valecny_konflikt.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 12. 5. 2015

Vlastnosti

Název
Nejen_pro_valecny_konflikt.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/18515/221924/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/18515/221924/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/18515/221924/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/18515/221924/?info
Vloženo
Út 12. 5. 2015 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 11. 12. 2019 10:15

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2019 10:15, 50. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz