Informační systém Repo 

Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 273 s. Edice monografiie, řada teoretická, svazek č. 375. ISBN 978-80-210-5240-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)
Název česky Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)
Název anglicky Legal regulation of contracts (with the special refence to european choice of law)
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 273 s. Edice monografiie, řada teoretická, svazek č. 375, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/10:00045251
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-5240-6
Klíčová slova česky právní režim smluv - kolizní úprava - přímá úprava - lex mercatoria
Klíčová slova anglicky legal regulation of contract - choice of law - uniform law - lex mercatoria
Návaznosti MSM0021622405, záměr.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 12. 5. 2015 00:50.
Anotace
Publikace je věnována problematice právního režimu smluv obsahujících mezinárodní prvek. Přestože centrem a východiskem je pro autorku metoda kolizní a zdroje právní úpravy náležející k unijní regulaci, neomezila se ve své práci jen na tyto normy. Autorka uchopila problematiku šířeji tak, jak to nabízí pluralismus zdrojů a metod právní regulace v této oblasti. Prvá část práce se věnuje popisu prostředí, ve kterém se jednotlivé uvedené skupiny norem pohybují. Pro sledované vztahy v převážné míře se jedná o smlouvy mezi mezinárodními obchodníky je relevantní prostředí mezinárodní a prostředí regionální (zde komunitární. Ve druhé části se autorka věnuje kolizním normám s akcentem na problematiku závazků ze smluv. Třetí část práce obsahuje analýzu vybraných otázek z oblasti jednotného hmotného práva. Čtvrtá je věnována oblasti práva nestátního původu. Zde bude jednak zmíněna koncepce lex mercatoria, tvorba a význam jednotlivých nestátních norem, jednak otázka jejich aplikace na konkrétní právní vztah. Interakce procesního práva s právem kolizním, resp. i dalšími skupinami norem představuje problém, který stojí v pozadí všech aplikačních otázek. Ať se vztahují k unifikovaným normám státního či nestátního původu. Proto i tuto otázku je nutné zminit. Závěr práce propojeje analýzu uvedených oblastí do určitého přehledu norem, konstatování jejich funkcí a nastínění vzájemných systémových vazeb.
Anotace anglicky
The book is devoted to the international contract law. The centre and starting point is the area of private international law with its pluralism of the sources: european, national and international. In the first part of the book is described the area of the regulation, the sources and the so called "key" players. The author speaks about the unification procedure on the level of international and european. The special attention is given to non state law. In the second part of this book the author analyzes the conflict rules in Regulation Rome I. The third part of the book is devoted to CISG convention and the interaction between CISG and Rome I. In the forth part the author speaks about lex mercatoria and in the final part of the book about the treatment with the foreign law.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
18508 /1 Jakubík, D. 12. 5. 2015

Vlastnosti

Název
18508
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/18508/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/18508/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/18508/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/18508/?info
Vloženo
Út 12. 5. 2015 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Zavazky_ze_smluv_a_jejich_pravni_rezim.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 12. 5. 2015

Vlastnosti

Název
Zavazky_ze_smluv_a_jejich_pravni_rezim.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/18508/221882/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/18508/221882/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/18508/221882/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/18508/221882/?info
Vloženo
Út 12. 5. 2015 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 10. 12. 2019 17:28

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 10. 12. 2019 17:28, 50. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz