Informační systém Repo 

Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 144 s. Edice Scientia, svazek č. 506. ISBN 978-80-210-7774-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní
Název anglicky Legal Persons of Public Law from Perspective of Public and Civil Law
Autoři BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL.
Vydání 1. vyd. Brno, 144 s. Edice Scientia, svazek č. 506, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7774-4
Klíčová slova česky právnická osoba; právnická osoba veřejného práva
Klíčová slova anglicky legal person; legal person of public law
Návaznosti MUNI/A/0869/2013.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 16. 4. 2015 00:50.
Anotace
Cílem publikace je poskytnou základní přehled materie právnických osob veřejného práva. Z této oblasti autoři vybírají několik dosud málo rozebíraných témat, jimž se věnují podrobněji. Tato analýza (vzhledem k charakteru publikace) zpravidla nejde až do úrovně jednotlivých právních forem POVP. Úvodní kapitola se zabývá základními pojmy a instituty nutnými pro další výklad, systematikou a tříděním právnických osob veřejného práva. Následující kapitoly se detailněji věnují některým z nejvýznamnějších skupin právnických osob veřejného práva. V prvé řadě jde o veřejnoprávní korporace, jejichž pojednání je zaměřeno na stát, zejména pak na postavení státu v soukromoprávních vztazích a na otázky majetkoprávní se zaměřením na problematiku nakládání s trvale a dočasně nepotřebným majetkem státu. Územně samosprávné celky, jako druhý z představitelů územních korporací, nejsou v předložené publikaci předmětem zvláštního zájmu, a to zejména proto, že jejich postavení v českém právním řádu bylo již poměrně obsáhle a dostatečně popsáno. Na pojednání o korporacích územních logicky navazuje kapitola o zájmové samosprávě s typickými představiteli osobních a věcných korporací – tedy profesními komorami a veřejnými vysokými školami. I zde je důraz kladen nejprve na obecné otázky zájmové samosprávy a následně jejího hospodaření a financování. Další kapitoly se pak věnují tématu veřejného ústavu a veřejného podniku jako tradičních pojmů doktríny správního práva ležících často na samém pomezí práva veřejného a soukromého a kategorií právnických osob veřejného práva, avšak zároveň také pojmů ne zcela popsaných. Celé pojednání uzavírá pohled na právnické osoby veřejného práva jako subjekty práva ústavního.
Anotace anglicky
The authors try to give at least a basic outline of the issue of public legal persons, from which they select and treat in more detail some interesting, rarely examined topics. Due to the general view of the issue the various specific legal entities sui generis are not even discussed, as such an analysis would go far beyond the scope of this publication. The opening chapter deals with the basic concepts and institutions necessary for the further interpretation, systematic and classification of public legal persons. The following chapters are devoted to some of the most important groups of public legal persons. Firstly public corporations with a focus on the state, especially the position of the state in civil law and issues of the property rights, more precisely the problem of permanently and temporarily redundant state property. The book does not pay a special attention to the local governments, mainly because their position in the Czech legal system has been already comprehensively and sufficiently described.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Pravnicke_osoby_verejneho_prava.pdf   Verze souboru 14. 4. 2015

Vlastnosti

Název
Pravnicke_osoby_verejneho_prava.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/18404/217440/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/18404/217440/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/18404/217440/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/18404/217440/?info
Vloženo
Út 14. 4. 2015 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 7. 7. 2020 09:12

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 7. 7. 2020 09:12, 28. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz