Information System Repo 

Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK and Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET (Typical Sequences and Clusters of Learner´s Strategies at the End of Elementary Compulsory Education in Relation to Solving of Language Taks KET). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET
Name (in English) Typical Sequences and Clusters of Learner´s Strategies at the End of Elementary Compulsory Education in Relation to Solving of Language Taks KET
Authors VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK and Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ.
Edition 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Webové stránky konference ČAPV 2014
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) žákovské strategie; řečové dovednosti; angličtina jako cizí jazyk; KET test; nižší sekundární vzdělávání
Keywords in English learner strategies; language skills; EFL - English as foreign language; KET test; lower secondary education
Links GAP407/12/0432, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 22. 11. 2014 00:50.
Abstract
Výzkum byl zaměřen na strategie u řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslechu) v kontextu dalších proměnných (motivace, styl učení, vliv učitele aj.). Strategie byly sledovány v konkrétních situacích (nikoli obecně) s cílem lépe měřit vazbu strategií na vzdělávací výsledky. Byly zjišťovány pomocí tzv. templates, do nichž žáci zapisovali své výpovědi o tom, jak postupovali při řešení 10 typických úloh standardizovaného jazykového testu KET. Kontextové informace byly zjišťovány pomocí dotazníků. Základní soubor tvořily základní školy s druhým stupněm v Jihomoravském kraji. Náhodný výběr zahrnoval oslovení 27 škol, z nichž byla analyzována data 16 škol. Na úrovni tříd (resp. jazykových skupin) se jednalo o úplný výběr žáků 9. ročníků dané školy, celkem je analyzováno 462 žáků.
Abstract (in English)
The research focused on foreign language learner strategies for the four language skills (reading, writing, listening, speaking) in the context of other variables (motivation, learning style, the influence of the teacher etc.). The strategies were analysed in concrete situations (not from the general perspective) in order to better investigate their relation to pupils' achievement. The students completed ten selected tasks from standardised English language test KET and filled in bubble templates in order to report their strategy use. Context information was gained from questionnaires. Data sample consisted of students of the last year of lower secondary compulsory comprehensive education in the region of South-Moravia. The probability sampling included 27 schools, 16 of them were willing to participate. At the class level the sample consisted of all pupils of the 9th grade of the school, i.e. in total 462 pupils.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
capv2014_clustery_strategie13_10_2014.pdf   File version 14. 10. 2014

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 22. 1. 2020 18:00

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/1/2020 18:00, Week 4 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz