Information System Repo 

Sekundárna socializácia do dobrovoľníckej organizácie

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
DOLNÍK, Peter. Sekundárna socializácia do dobrovoľníckej organizácie (Secondary socialization into voluntary organization). e-pedagogium, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, vol. 1, No 1, p. 101-112. ISSN 1213-7499.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sekundárna socializácia do dobrovoľníckej organizácie
Name (in English) Secondary socialization into voluntary organization
Authors DOLNÍK, Peter (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition e-pedagogium, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 1213-7499.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00073631
Organization Filozofická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) sekundárna socializácia; normy; sociálne učenie; študentská organizácia
Keywords in English secondary socialization; norms; social learning; student organization
Links GD406/09/H040, research and development project. MUNI/A/0820/2013.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 16/12/2016 00:50.
Abstract
V tomto článku popisujem ako prebieha socializácia jedinca do dobrovoľníckej organizácie. Empirická časť odhaľuje ako učí skupina svojim normám jednotlivca, ako sa jednotlivec učí od skupiny a ako prebieha kontrola ich vzťahu a naučeného. Socializácia je v tomto prípade sociálne učenie sa normám skupiny. Normy si vytvárajú sami učastníci a testujú ich tu v príjemnom a priateľskom prostredí, ktoré je naklonené spolupráci a experimentovaniu nielen s tvorbou, ale aj so sociálnou identitou a rolou. Skupina a jednotlivec si na seba privykajú, učia sa pre pre konrétnu rolu a pozíciu v organizácii, ale učia sa aj pracovať v skupine, zodpovednosti a iné mäkké zručnosti. Učenie sa je tu podporené emočnou dôležitosťou a osobným vkladom, ktoré utvárajú členov organizácie.
Abstract (in English)
This paper describes how the individual socializes into the volunteer group. Empirical part reveals three stages of socialization: How the group learn the individual its norms, how the individual learns from the group and how this learning is evaluated. Socialization here is considered as learning to the norms of the group. The norms here are created by participants and they are testing them in pleasant and friendly environment which is open for experimentation with their creativity and also with their social identity and role. Individuals here learn for particular role and position in organization, they learn to work in the group, they learn responsibility and other soft skills. Learning here is supported with individual's emotional commitment which creates the members of the organization.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Sekundarna_socializacia_do_dobrovolnickej_organizacie.docx Licence Creative Commons  File version 19/5/2014

Properties

Name
Sekundarna_socializacia_do_dobrovolnickej_organizacie.docx
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/16646/153964/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16646/153964/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/16646/153964/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16646/153964/?info
Uploaded/Created
Mon 19/5/2014 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 10/8/2020 11:24

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 10/8/2020 11:24, Week 33 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz