Information System Repo 

Editorial: ... k metodologickému standardu v pedagogice

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
JANÍK, Tomáš, Kateřina VLČKOVÁ and Petr KNECHT. Editorial: ... k metodologickému standardu v pedagogice (Editorial: ... on the methodological standard in educational sciences). : Pedagogická orientace, 2013. 2 pp. 4. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Editorial: ... k metodologickému standardu v pedagogice
Name (in English) Editorial: ... on the methodological standard in educational sciences
Authors JANÍK, Tomáš, Kateřina VLČKOVÁ and Petr KNECHT.
Edition 2 pp. 4, 2013.
Publisher Pedagogická orientace
Other information
Original language Czech
Type of outcome special-purpose publication
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Stránky časopisu - editorialu 2013/4
Organization Pedagogická fakulta - Repository
ISSN 1211-4669
Keywords (in Czech) editorial; metodologie výzkumu; pedagogika
Keywords in English editorial; educational research; methodology
Links GA13-24456S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 29. 3. 2014 00:51.
Abstract
Cílem tohoto monotematického čísla Pedagogické orientace je prostřednictvím uveřejněných textů iniciovat diskusi, která by vedla k postupné metodologické kultivaci oboru pedagogika, k ujasňování vybraných metodologických otázek a výhledově (snad) k explicitnímu formulování metodologických pravidel jakožto doporučení k realizaci výzkumu a souvisejícímu publikování. Problémem metodologického standardu se zabývají všechny obory, jejichž ambicí je vytváření a aplikace výzkumně podložených poznatků. Aby bylo možné výzkumy považovat za transparentní a zdůvodněné, je třeba vypracovat kritéria jejich kvality a uplatňovat je při jejich posuzování a hodnocení. Tato kritéria mohou být stanovena formou publikovaného standardu, popř. mohou implicitně vyplývat z požadavků kladených redakcemi a recenzenty reprezentativních vědeckých časopisů apod. Jelikož metodologický standard oboru mohou výrazně ovlivňovat „neviditelné“ autority oboru (členové různých odborných grémií, grantových komisí apod.) byli někteří z nich požádáni, aby připravili studii pro toto monočíslo. Studie se týkají metodologických pravidel vědecké práce, metodologických požadavků jednotlivých výzkumných přístupů (zde kvalitativního a kvantitativního) a obsahových doporučení pro psaní studií empirických a přehledových, okrajově též studií metodologických. Autoři rozebírají metodologické požadavky kladené jak na studie přehledové (Jiří Mareš), kvantitativní (Jan Mareš a K. Vlčková) i kvalitativní (K. Šeďová a R. Švaříček), tak na závěrečné kvalifikační práce (J. Němec). Specifickými otázkami kvality výzkumu (reliabilita, validita) se zabývá studie P. Gavory. Etické náležitosti realizace výzkumu a publikování rozebírá studie P. Knechta a D. Dvořáka. V diskusním příspěvku F. Kuřiny se v kontextu metodologického standardu zvažuje účel pedagogiky a poukazuje se mj. na význam relevance jakožto podstatného kritéria kvality práce v oboru. M. Kaliszewska předkládá příspěvek ke kritériím kvality akčního výzkumu.
Abstract (in English)
The aim of the methodological volume of journal Pedagogicka Orientace was to initiate discussion about current methodological standards of educational sciences, clarify selected methodological questions, and formulate methodological guidelines for educational research and its publication.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PedOr13_4_Editorial.pdf Licence Creative Commons  File version 29. 3. 2014

Properties

Name
PedOr13_4_Editorial.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/16589/145541/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16589/145541/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/16589/145541/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16589/145541/?info
Uploaded/Created
Sat 29. 3. 2014 00:51

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 9. 7. 2020 14:09

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 9/7/2020 14:09, Week 28 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz