Information System Repo 

Flashback: Ars Electronica 2013: Japonské mediálne umenie na AE 2013

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
IVIČIČ, Martina. Flashback: Ars Electronica 2013: Japonské mediálne umenie na AE 2013 (Flashback: Ars Electronica 2013: Japan media art at AE 2013). Košice: Dive Buki, 2013. ENTER No.14 (Japan Media Arts). ISSN 1338-1946.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Flashback: Ars Electronica 2013: Japonské mediálne umenie na AE 2013
Name (in English) Flashback: Ars Electronica 2013: Japan media art at AE 2013
Authors IVIČIČ, Martina (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Košice, ENTER No.14 (Japan Media Arts), 2013.
Publisher Dive Buki
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study Philosophy and religion
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00069627
Organization Filozofická fakulta - Repository
ISSN 1338-1946
Keywords in English new media; arts; japan artists
Links MUNI/A/0795/2012.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1/9/2020 16:49.
Abstract
Ars Electronica 2013, Linz, 5. – 9. September 2013 Tohtoročný festival Ars Electronica otvoril jednu z troch najväčších tém a otázok, ktoré mátajú vedcov ale aj celé ľudstvo. Prvou otázkou je pôvod vesmíru. Tejto téme sa venoval minulý ročník s názvom ORIGIN – how it all begins. Druhý otáznik, ktorý sa stále vznáša v našej infosfére, je pôvod života (najvýraznejšie sa tieto témy reflektovali v roku 1999 Life Sciences a v roku 2009 Human Nature. Tretia méta, ktorá je stále neobjavená, je pochopenie fungovania ľudského mozgu. Dekódovanie ľudského mozgu je svätým grálom neurovedcov, ktorí sa pokúšajú nájsť esenciálny kód. Nie je prekvapením, že AE každoročne prezentuje s obľubou množstvo mediálnych umelcov z Japonska. Je to pre nich strategický rizomatický bod v sieti galerijného kontextu umenia nových médií, pomocou ktorého sa môžu zviditeľniť v európskom kontexte. Na tohtoročnej výstave boli japonskí umelci zastúpení takmer vo všetkých sekciách, ktoré festivalový program ponúka.
Abstract (in English)
Ars Electronica 2013 , Linz , 5 - 9 September 2013 Ars Electronica festival opened one of the three major themes and issues that scientists deal with. The first issue is the origin of the universe. This topic was discussed last year at ORIGIN - how it all begins. The second question mark still hovers in our infosphere, the origin of life (these themes were reflected in 1999, Life Sciences , and in 2009 Human Nature). Third question, which is still undiscovered, is the understanding of the human brain. Decoding the human brain is the holy Grail of neuroscientists who are trying to find the essential code. Unsurprisingly, the AE annually presents with loved variety of media artists from Japan, because it is a strategic point in the network of new media art, through which their work can be visualized in a European context. Japanese artists were represented in almost all the sections that festival program offers.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
M._Ivicic_ENTER_14_JP_preview.pdf   File version 20/3/2014

Properties

Name
M._Ivicic_ENTER_14_JP_preview.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/16571/143956/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16571/143956/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/16571/143956/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16571/143956/?info
Uploaded/Created
Thu 20/3/2014 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
M._Ivicic_ENTER_14_JP_preview.pdf   File version 1/9/2020

Properties

Name
M._Ivicic_ENTER_14_JP_preview.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/16571/896488/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16571/896488/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/16571/896488/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16571/896488/?info
Uploaded/Created
Tue 1/9/2020 16:49

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 20/9/2020 13:42

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 20/9/2020 13:42, Week 38 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz