Information System Repo 

Od 0110 k ACGT. _Je[to]živé_[?]

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
IVIČIČ, Martina. Od 0110 k ACGT. _Je[to]živé_[?] (From 0110 to ACGT_Is[it]living_[?]). Košice: Dive Buki, 2013. 2012/13. ISSN 1338-1946.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od 0110 k ACGT. _Je[to]živé_[?]
Name (in English) From 0110 to ACGT_Is[it]living_[?]
Authors IVIČIČ, Martina.
Edition Košice, 2012/13, 2013.
Publisher Dive Buki
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW ENTER MAGAZINE
Organization Filozofická fakulta - Repository
ISSN 1338-1946
Keywords in English new media; art; bioart; sciart; 3rd culture
Links MUNI/A/0795/2012.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 20. 3. 2014 00:50.
Abstract
V roku 1995 bol zverejnený článok naznačujúci pohľad na 21. storočie ako na storočie biológie. Po roku 2000 budú hlavné sociálne, morálne a ekonomické témy pravdepodobne prameniť z metafor a prístupu biológie a dostupnosti technológií. Biomyslenie bude formovať náš svet a utvárať našu víziu seba samých. V dobe jeho vzniku tento článok zrejme nikto nebral vážne, keďže jeho autor bol známy najmä ako autor science fiction. Doba pokročila a pri spätnom čítaní si uvedomujeme, že sci-fi sa stáva realitou. Text naznačuje príbeh vzniku oblasti umenia, ktoré by podľa niektorých teoretikov malo byť umeleckou formou charakteristickou pre 21. storočie. Príbeh od digitálnych simulácií života až po tvorbu položivých entít a transgénových chimér.
Abstract (in English)
In 1995 the published article suggesting that 21 century will be the century of biology. After 2000, the main social, moral and economic issues will rise from biological metaphors and from technology. Biothinking will shape our world and shape our vision of ourselves. At the time of publishing this article, no one took it seriously, since its author was best known as the author of science fiction. Time progressed and by rethinking we realize that science fiction becomes reality. The text suggests a story of artistic creation, which, according to some theorists, should be an art form characteristic for 21 century. The story of digital simulations of life to creating semi-living entities and transgenic chimeras.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Od_0110_k_ACTG_Je_to_zive.pdf   File version 9. 10. 2013

Properties

Name
Od_0110_k_ACTG_Je_to_zive.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/16353/118053/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16353/118053/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/16353/118053/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16353/118053/?info
Uploaded/Created
Wed 9. 10. 2013 00:50

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 28. 2. 2020 18:59

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 28/2/2020 18:59, Week 9 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz