česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VÁŇOVÁ, Tamara, Jiří PROCHÁZKA and Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní test COMPACT (Adaptive Test COMPACT). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 99 pp. ISBN 978-80-210-5742-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Adaptivní test COMPACT
Name (in English) Adaptive Test COMPACT
Authors VÁŇOVÁ, Tamara, Jiří PROCHÁZKA and Denisa DENGLEROVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 99 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Centrum jazykového vzdělávání - Repository
ISBN 978-80-210-5742-5
Keywords (in Czech) adaptivní test; testovací položky; měření úrovně angličtiny
Keywords in English adaptive test;test items;measuring the level of English
Links CZ.1.07/2.2.00/07.0442.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 10. 4. 2013 00:50.
Abstract
Publikace se zabývá vznikem a využitím adaptivního testu z angličtiny, který vznikl jako jeden z výstupů projektu Compact. V úvodní kapitole je popsána historie a základní principy počítačového adaptivního testování. Popisuje tvorbu položkové banky, možnosti začátku a ukončení testu, výběr vhodné položky v průběhu testování. Také se zabývá matematickými modely vhodnými k popisu vlastností položek. V dalších kapitolách se pojednává o tvorbě konkrétního adaptivního testu Compact, který ve své definitivní podobě měří úroveň obecné angličtiny podle Společného evropského rámce pro jazyky, ale lze ho dále rozpracovat nejen jako nástroj měření úrovně specializované slovní zásoby pro jednotlivá oddělení CJV MU, ale i o další jazykové mutace.
Abstract (in English)
The publication is devoted to the creation and use of an adaptive test of English which is one of the outcomes of the Compact Project. In the first chapter, the history and basic principles of computer aided testing are summarized. It theoretically describes the production of an item bank, the possibilities of the starting and ending of adaptive tests in general, the selection of a suitable selection of a test item within the course of the test. It also deals with mathematical models eligible for describing the item characteristics. Next chapters are focused on the creation of the actual adaptive test within the Compact Project which measures the students' overall level of English on the basis of the Common European Framework of Reference for Languages, but it could be also further elaborated as a tool for measuring not only the level of English for academic purposes for individual departments of the Masaryk University Language Centre, but it can also be adapted for using in other languages taught by the centre.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
16213 /1 Jakubík, D. 22. 3. 2013

Properties

Name
16213
Application
Refresh.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/16213/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16213/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/16213/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16213/?info
Uploaded/Created
Fri 22. 3. 2013 00:50

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
adapt_fin_0110.pdf Licence Creative Commons  File version 22. 3. 2013

Properties

Name
adapt_fin_0110.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/16213/86308/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16213/86308/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/16213/86308/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16213/86308/?info
Uploaded/Created
Fri 22. 3. 2013 00:50

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 9. 12. 2019 19:46

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 9/12/2019 19:46, Week 50 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz