Information System Repo 

Edukačné rámce prírodovedného poznávania v kurikule školy

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ and Hana HORKÁ. Edukačné rámce prírodovedného poznávania v kurikule školy (The educational science context of knowledge in school curriculum). 1. vyd. Bratislava: OZ V4, 2012. 78 pp. pedagogické monografie. ISBN 978-80-89443-12-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Edukačné rámce prírodovedného poznávania v kurikule školy
Name in Czech Edukační rámce přírodovědného poznávání v kurikulu školy
Name (in English) The educational science context of knowledge in school curriculum
Authors SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ and Hana HORKÁ.
Edition 1. vyd. Bratislava, 78 pp. pedagogické monografie, 2012.
Publisher OZ V4
Other information
Original language Slovak
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
ISBN 978-80-89443-12-3
Keywords (in Czech) Přírodovědné vzdělávání; biofilní orientace vzdělávání; biocentrismus; antropocentrismus; přírodovědná gramotnost; kulturní gramotnost
Keywords in English Science education; biophiled orientation of education; biocentrism; antropocentrism; scientific literacy; cultural literacy
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 4/4/2013 00:50.
Abstract
Publikácia, ktorá vznikla vďaka dlhoročnej spolupráci autoriek a vďaka diskusiám, ktoré boli zamerané na postavenie a rôzne kurikulárne premeny prírodovedného vzdelávania v kurikulách základných škôl v Českej, Slovenskej a Poľskej republike. Dôvodom pre vznik predkladanej monografie bola snaha predstaviť kolorit problémov, ktoré sa vynárajú v kurikule základnej školy pri koncipovaní prírodovedného vzdelávania. Nie náhodou sú v súčasnej dobe aktuálne diskusie na tému kurikulárnych zmien. Všetky tri krajiny prechádzajú v súčasnej dobe analýzou svojich postupov, ktoré zvolili v transformačných procesoch. Publikácia je zameraná na predstavenie základných koncepcií filozofických vzťahov človek – príroda. Výsledky výskumu predkladajú závery obsahovej analýzy textov kurikulárných dokumentov.
Abstract (in Czech)
Publikace Edukační rámce přírodovědného poznávání v kurikulu školy, která vznikla díky dlouhoroční spolupráci autorek a díky diskusím, které byli zaměřené na postavení a různé kurikulární proměny přírodovědného vzdělávání v kurikulách základních škol v České, Slovenské a Polské republice. Důvodem pro vznik předkládané monografie byla snaha představit kolorit problémů, které se vynořují v kurikulu základní školy při koncipování přírodovědného vzdělávání. Ne náhodou jsou v současné době aktuální diskuse na téma kurikulárních změn. Všechny tři země prochází v současné době analýzou svých postupů, které zvolili v transformačních procesech. Publikace je zaměřená na představení základních koncepcí filosofických vztahů člověk - příroda.Výsledky výzkumu představují závěry obsahové analýzy textů kurikulárních dokumentov.
Abstract (in English)
This publication, The educational science context of knowledge in school curriculum, that you can hold in your hands came into being thanks for teamwork of authors and discussions and it was fixated on the status and of the variety of curricular transformation of sciences education in the curricular of the elementary school in this time in Czech Republic, Slovak Republic and Poland. The reason why was formatted offered monograph is that was effort to introduce all of the colour of problems what is showing in the curricular of elementary school in accept of science education. Nowadays is talking about curricular modifications. All three named countries nowadays forego an analysis of their procedures what was chosen in transformation processes. Results of the research findings represent textual analysis of curriculum documents.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Edukacne_ramce_prirodovedneho_poznavania_titulni_strany.pdf Licence Creative Commons  File version 9/3/2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
horka__wieg._szimet12.doc Licence Creative Commons  File version 9/3/2013

Properties

Name
horka__wieg._szimet12.doc
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/16182/84067/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16182/84067/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/16182/84067/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16182/84067/?info
Uploaded/Created
Sat 9/3/2013 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 4/6/2020 09:09

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 4/6/2020 09:09, Week 23 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz