Informační systém Repo 

Edukačné rámce prírodovedného poznávania v kurikule školy

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ a Hana HORKÁ. Edukačné rámce prírodovedného poznávania v kurikule školy. 1. vyd. Bratislava: OZ V4, 2012. 78 s. pedagogické monografie. ISBN 978-80-89443-12-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Edukačné rámce prírodovedného poznávania v kurikule školy
Název česky Edukační rámce přírodovědného poznávání v kurikulu školy
Název anglicky The educational science context of knowledge in school curriculum
Autoři SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ a Hana HORKÁ.
Vydání 1. vyd. Bratislava, 78 s. pedagogické monografie, 2012.
Nakladatel OZ V4
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-89443-12-3
Klíčová slova česky Přírodovědné vzdělávání; biofilní orientace vzdělávání; biocentrismus; antropocentrismus; přírodovědná gramotnost; kulturní gramotnost
Klíčová slova anglicky Science education; biophiled orientation of education; biocentrism; antropocentrism; scientific literacy; cultural literacy
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 4. 4. 2013 00:50.
Anotace
Publikácia, ktorá vznikla vďaka dlhoročnej spolupráci autoriek a vďaka diskusiám, ktoré boli zamerané na postavenie a rôzne kurikulárne premeny prírodovedného vzdelávania v kurikulách základných škôl v Českej, Slovenskej a Poľskej republike. Dôvodom pre vznik predkladanej monografie bola snaha predstaviť kolorit problémov, ktoré sa vynárajú v kurikule základnej školy pri koncipovaní prírodovedného vzdelávania. Nie náhodou sú v súčasnej dobe aktuálne diskusie na tému kurikulárnych zmien. Všetky tri krajiny prechádzajú v súčasnej dobe analýzou svojich postupov, ktoré zvolili v transformačných procesoch. Publikácia je zameraná na predstavenie základných koncepcií filozofických vzťahov človek – príroda. Výsledky výskumu predkladajú závery obsahovej analýzy textov kurikulárných dokumentov.
Anotace česky
Publikace Edukační rámce přírodovědného poznávání v kurikulu školy, která vznikla díky dlouhoroční spolupráci autorek a díky diskusím, které byli zaměřené na postavení a různé kurikulární proměny přírodovědného vzdělávání v kurikulách základních škol v České, Slovenské a Polské republice. Důvodem pro vznik předkládané monografie byla snaha představit kolorit problémů, které se vynořují v kurikulu základní školy při koncipování přírodovědného vzdělávání. Ne náhodou jsou v současné době aktuální diskuse na téma kurikulárních změn. Všechny tři země prochází v současné době analýzou svých postupů, které zvolili v transformačních procesech. Publikace je zaměřená na představení základních koncepcí filosofických vztahů člověk - příroda.Výsledky výzkumu představují závěry obsahové analýzy textů kurikulárních dokumentov.
Anotace anglicky
This publication, The educational science context of knowledge in school curriculum, that you can hold in your hands came into being thanks for teamwork of authors and discussions and it was fixated on the status and of the variety of curricular transformation of sciences education in the curricular of the elementary school in this time in Czech Republic, Slovak Republic and Poland. The reason why was formatted offered monograph is that was effort to introduce all of the colour of problems what is showing in the curricular of elementary school in accept of science education. Nowadays is talking about curricular modifications. All three named countries nowadays forego an analysis of their procedures what was chosen in transformation processes. Results of the research findings represent textual analysis of curriculum documents.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Edukacne_ramce_prirodovedneho_poznavania_titulni_strany.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 9. 3. 2013

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
horka__wieg._szimet12.doc Licence Creative Commons  Verze souboru 9. 3. 2013

Vlastnosti

Název
horka__wieg._szimet12.doc
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/16182/84067/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/16182/84067/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/16182/84067/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/16182/84067/?info
Vloženo
So 9. 3. 2013 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 14. 8. 2020 18:46

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 8. 2020 18:46, 33. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz