Informační systém Repo 

Přednosti a meze rodinného podnikání

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 144 s. ISBN 978-80-210-5603-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přednosti a meze rodinného podnikání
Název česky Přednosti a meze rodinného podnikání
Název anglicky Advantages and disadvantages of family business
Autoři ODEHNALOVÁ, Pavla.
Vydání 1. vyd. Brno, 144 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Ekonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-5603-9
Klíčová slova česky Podnik vývoj podniku rodinné podnikání Greinerovy teorie multiagentní simulace management
Klíčová slova anglicky Company companys development family business Greiners theory multi-agent simulation management
Návaznosti 1M0524, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 22. 3. 2013 00:50.
Anotace
Cílem předložené publikace je poukázat na odlišnosti ve vývoji rodinných a nerodinných podniků v České republice. Vývoj podniků byl sledován v rámci prvních tří fází Greinerovy teorie růstu podniku – fáze kreativity, krize vedení a profesionální řízení. Práce je rozdělena do tří metodických částí. První část se zabývá analýzou výzkumů ze zahraničí. Druhá část ověřuje přenositelnost výsledků zahraničních výzkumů do českého prostředí a třetí část analyzuje skupinu rodinných podniků zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Na základě srovnání jednotlivých metodických částí jsou vyvozeny poznatky o vývoji rodinných podniků v čase. Stěžejní metodou práce, pomocí které byl modelován vývoj podniků v čase je metoda multiagentní simulace.
Anotace anglicky
The main purpose of the publication is to highlight the differences in the development of family and non-family companies in the Czech Republic. The development of enterprises has been pursued within the first three phases of Greiner theory of organisation growth - phase of creativity, leadership crisis and professional management. The work is divided into three methodological components. The first part deals with the analysis of research from abroad. The second part of verifying the transferability of results of foreign research in the Czech environment and the third part analyzes a group of family business of manufacturing and construction industry. Knowledge of family businesses development over time was based on a comparison of the various methodological components. Main method of work is the multiagent simulation, which was used for the modelling of business development at the time.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
15655 /1 Jakubík, D. 9. 1. 2013

Vlastnosti

Název
15655
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/15655/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/15655/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/15655/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/15655/?info
Vloženo
St 9. 1. 2013 10:00

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
monografie_po_korekture.pdf   Verze souboru 9. 1. 2013

Vlastnosti

Název
monografie_po_korekture.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/15655/70866/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/15655/70866/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/15655/70866/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/15655/70866/?info
Vloženo
St 9. 1. 2013 10:00

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 9. 2019 05:30

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2019 05:30, 38. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz