Informační systém Repo 

Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MAREŠ, Jan. Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2012. 40 s. ISBN 978-80-210-5975-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011
Název anglicky Teaching Psychology 2011
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 40 s. 2012.
Nakladatel Masarykova unverzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor Psychologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061077
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-5975-7
Klíčová slova česky výuka psychologie na vysokých školách; pregraduální studium a výuka psychologie; inovace ve výuce psychologie na vysokých školách
Klíčová slova anglicky teaching of psychology at universities; teaching psychology in undergraduate study; innovation in psychology teaching at universities
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 12:57.
Anotace
Sborník z jednodenní konference s mezinárodní účastí „Učíme psychologii / Teaching psychology Brno 2011, aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology“ měla za cíl obnovit tradici oborových setkání a znovu iniciovat diskusi na témata, která jsou aktuální nejen u nás, ale i v evropské odborné komunitě. Jedná se o velmi širokou paletu témat, např. jak zpřístupňovat a popularizovat psychologické poznatky v hromadné výuce, vysokoškolský učitel psychologie jako profese a její evropská dimenze, inovace a evaluace výuky, Evidence Based a Practice Based přístupy ve výuce psychologie, etické aspekty výuky psychologie, psychologická diagnostika ve výuce, interdisciplinární spolupráce atd. Pokusili jsme se oslovit všechna relevantní výuková pracoviště s tím, že se jedná o nultý ročník konference, který by měl spíše otestovat zájem odborné komunity o podobný typ setkávání, přesto se v listopadu 2011 na Pedagogické fakultě MU v Brně podařilo realizovat setkání více než třiceti kolegů z České republiky i ze Slovenska. Předkládaný sborník představuje průřez prezentovanými příspěvky.
Anotace anglicky
Proceedings of the conference with international participation "Teaching psychology - Brno 2011“ aimed to restore the tradition of professional meetings and re-initiate discussion on contemporary topics, which are important not only in Czech Republic but also in European professional community. It is a very wide range of topics such as: how to access and popularize psychological knowledge in public education, university professor of psychology as a profession and its European dimension, innovation and evaluation of teaching, and Evidence Based Practice Based approaches in teaching psychology, ethical aspects of psychology teaching, psychological assessment in teaching, interdisciplinary cooperation, etc. we have tried to address all relevant departments in Czech Republic with the fact that this is a „trial“ conference, which should rather test the interest of the professional community on a similar type of meeting, but in November 2011 at the Faculty of at Masaryk University in Brno meeting was implemented more than thirty colleagues from the Czech Republic and Slovakia. The present collection represents a cross-section presented contributions.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Ucime_psychologii_2011.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 8. 1. 2013

Vlastnosti

Název
Ucime_psychologii_2011.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/15547/69939/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/15547/69939/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/15547/69939/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/15547/69939/?info
Vloženo
Út 8. 1. 2013 16:08

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
Ucime_psychologii_2011.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 1. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Ucime_psychologii_2011.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/15547/894787/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/15547/894787/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/15547/894787/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/15547/894787/?info
Vloženo
Út 1. 9. 2020 12:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 5. 2021 05:34

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2021 05:34, 20. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz