Information System Repo 

Repository of scientific work

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
x   Help
Display:   Sort by:

Clipboard ( 0 )

 • Display records
 • Send citations by email
 • Export citations
 • Empty the clipboard

Search by:

Field categoriesIndividual fields
Year of publication 
Institutions 
Language
Other options
License


 
File version
 
Type 1. Name: Změny soukromého práva v České republice a dalších evropských zemích
  Author: HURDÍK, Jan, Petr LAVICKÝ, Eva DOBROVOLNÁ, Pavel KOUKAL and Josef ŠILHÁN
  Year: 2014
    2. Name: Podvody a další hospodářská a majetková trestná činnost na úkor EU
  Author: ZARIVNIJ, Petr
  Year: 2014
    3. Name: Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků
  Author: SALÁK, Pavel
  Year: 2014
    4. Name: Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu
  Author: VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ, Katarína RUSINKOVÁ, Klára BROŽOVIČOVÁ and Robin BRZOBOHATÝ
  Year: 2017
    5. Name: Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
  Author: STRÁNSKÝ, Jaroslav, Zdeňka GREGOROVÁ, Milan GALVAS, Jan HORECKÝ, Lukáš HORŇÁK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Martin ŠMÍD and Vojtěch KADLUBIEC
  Year: 2014
    6. Name: Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu
  Author: VEČEŘA, Miloš and Tatiana MACHALOVÁ
  Year: 2010
    7. Name: Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století
  Author: RONOVSKÁ, Kateřina, Bohumil HAVEL, Stanislav KOUBA and Michal JANOUŠEK
  Year: 2015
    8. Name: Obchodní firma v novém občanském zákoníku
  Author: KOŽIAK, Jaromír
  Year: 2013
    9. Name: Právní úprava obchodních společností v evropském a českém právu
  Author: POKORNÁ, Jarmila
  Year: 2010
    10. Name: Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)
  Author: ROZEHNALOVÁ, Naděžda
  Year: 2010
   


 11. Go back to the main Search page

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 20/8/2019 00:59, Week 34 (even)

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz