Information System Repo 

Repository of scientific work

česky | in English

Log in

eduID.cz
 

Full-text search

x   Help
Display:   Sort by:

Clipboard ( 0 )

 • Display records
 • Send citations by email
 • Export citations
 • Empty the clipboard

Search by:

Field categoriesIndividual fields
Year of publication 
Institutions


 
Language
Other options
License


 
File version
 
Type 1. Name: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns
  Author: PYŠEK, Petr, Jiří DANIHELKA, Jiří SÁDLO, Jindřich CHRTEK, Milan CHYTRÝ, Vojtěch JAROŠÍK, Zdeněk KAPLAN, František KRAHULEC, Lenka MORAVCOVÁ and Jan PERGL et al
  Year: 2012
    2. Name: "Velkomoravský stát“ – kontroverze středoevropské medievistiky
  Author: MACHÁČEK, Jiří
  Year: 2012
    3. Name: Vzdělávání k informační bezpečnosti v českých knihovnách
  Author: KOVÁŘOVÁ, Pavla, Martin HÁJEK, Lenka KVAPILOVÁ, Lucie MÁJKOVÁ, Lenka MATUŠKOVÁ, Radek MEZULÁNÍK and Hana SLOUPENSKÁ
  Year: 2012
    4. Name: Erasing the Binary Oppositions (?) : The Position of Women Characters in Ishmael Reed’s Japanese by Spring
  Author: ŠALAMOUN, Jiří
  Year: 2012
    5. Name: Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv
  Author: JANKŮ, Linda, Jozef JANOVSKÝ, Hubert SMEKAL and Katarína ŠIPULOVÁ
  Year: 2012
    6. Name: Novel Colicin F-Y of Yersinia frederiksenii Inhibits Pathogenic Yersinia Strains via YiuR-Mediated Reception, TonB Import, and Cell Membrane Pore Formation
  Author: BOSÁK, Juraj, Petra LAIBLOVA, Jan ŠMARDA, Daniela DĚDIČOVÁ and David ŠMAJS
  Year: 2012
    7. Name: Documents for visually impaired users in the light of library and information science: a document paradigm revival
  Author: STODOLA, Jiří
  Year: 2012
    8. Name: Pervyj češsko-ukrainskij juridičeskij slovar
  Author: GAZDOŠOVÁ, Oxana
  Year: 2012
    9. Name: Dolní Podyjí mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologicko-historická interpretace výsledků interdisciplinárního výzkumu z let 2007–2012
  Author: MACHÁČEK, Jiří and Martin WIHODA
  Year: 2013
    10. Name: Nové mincovní nálezy z dolního Podyjí v kontextu raně středověké Moravy
  Author: VIDEMAN, Jan and Jiří MACHÁČEK
  Year: 2013
   


 11. Go back to the main Search page

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 23. 9. 2017 20:21, Week 38 (even)

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz