Information System Repo 

Repository of scientific work

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
x   Help
Display:   Sort by:

Clipboard ( 0 )

 • Display records
 • Send citations by email
 • Export citations
 • Empty the clipboard

Search by:

Field categoriesIndividual fields
OECD field categoriesIndividual fields
Year of publication 
Institutions
 
Language
Other options
License


 
File version
 
Type 1. Name: Teaching teacher educators: A self-study of our learning from experience
  Author: SVOJANOVSKÝ, Petr and Jan NEHYBA
  Year: 2016
    2. Name: Inkorporace v adhezních smlouvách
  Author: BEJČEK, Josef
  Year: 2016
    3. Name: § 35 (Státní zastupitelství v civilním řízení) až § 35a (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v civilním řízení)
  Author: DÁVID, Radovan
  Year: 2016
    4. Name: Interpretace obchodních podmínek
  Author: KOTÁSEK, Josef
  Year: 2016
    5. Name: Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a dotčené správní úřady
  Author: PRŮCHOVÁ, Ivana
  Year: 2016
    6. Name: Vybrané otázky soudního přezkumu navazujících rozhodnutí na proces EIA
  Author: MATOUŠ, Michal
  Year: 2016
    7. Name: Komentář k OSŘ - Vybraná ustanovení o soudním rozhodnutí (§ 155-158, 160-171).
  Author: LAVICKÝ, Petr
  Year: 2016
    8. Name: Péče soudu o nezletilé (komentář k § 452 až § 477 zákona o zvláštních řízeních soudních)
  Author: DÁVID, Radovan
  Year: 2016
    9. Name: Transferové ceny
  Author: ŠEFČÍK, Michael
  Year: 2016
    10. Name: Věcná práva
  Author: SALÁK, Pavel
  Year: 2017
   


 11. Go back to the main Search page

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 2/12/2021 01:44, Week 48 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz