Information System Repo 

Repository of scientific work

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
x   Help
Display:   Sort by:

Clipboard ( 0 )

 • Display records
 • Send citations by email
 • Export citations
 • Empty the clipboard

Search by:

Field categoriesIndividual fields
Year of publication 
Institutions


 
Language
Other options
License


 
File version
 
Type 1. Name: Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva
  Author: PRŮCHOVÁ, Ivana
  Year: 2014
    2. Name: K něterým rozhodnutím českých soudů k Nařízení Brusel Ibis
  Author: ROZEHNALOVÁ, Naděžda and Tereza KYSELOVSKÁ
  Year: 2014
    3. Name: Soudní dvůr EU a jeho ukotvení v primárním právu Evropské unie; Extenzivní interpretace práva Soudním dvorem EU a spory institucí; Změna postavení Soudního dvora jako řešení problému extenzivní interpretace práva Evropské unie?
  Author: ŠPOTTOVÁ, Kristina
  Year: 2016
    4. Name: Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie
  Author: ROZEHNALOVÁ, Naděžda and Tereza KYSELOVSKÁ
  Year: 2014
    5. Name: Charakteristika závazných podkladů pro vydání rozhodnutí a možnost ochrany subjektivních práv účastníků
  Author: KLIKOVÁ, Alena
  Year: 2017
    6. Name: Predstavy českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev o organizácii pohrebov
  Author: MAIELLO, Giuseppe
  Year: 2016
    7. Name: Oddíl 5 Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela. Komentář k § 162-163 zákona o zvláštních řízeních soudních
  Author: KOŽIAK, Jaromír
  Year: 2015
    8. Name: Akcie
  Author: FILIPOVÁ, Zuzana
  Year: 2015
    9. Name: Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů
  Author: PROVAZNÍK, Jan and Eva ŽATECKÁ
  Year: 2015
    10. Name: Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz
  Author: ZARIVNIJ, Petr
  Year: 2015
   


 11. Go back to the main Search page

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 18/2/2019 03:25, Week 8 (even)

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz