Informační systém Repo
MUŽÍK, Jaroslav. Vliv Komenského na reformní pedagogiku a české pedagogické myšlení. Poradce - manažer, zvl. č. 2022; Komenského odkaz a vybrané problémy současného vzdělávání. Praha: Vydavatelství MJF Praha, 2022, roč. 2022, č. 15, s. 55-65. ISSN 1803-5213.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv Komenského na reformní pedagogiku a české pedagogické myšlení
Název anglicky The influence of Comenius on reform pedagogy and Czech pedagogical thinking
Autoři MUŽÍK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Poradce - manažer, zvl. č. 2022; Komenského odkaz a vybrané problémy současného vzdělávání, Praha, Vydavatelství MJF Praha, 2022, 1803-5213.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/46358978:_____/22:00000221
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Klíčová slova česky Komenského didaktika; školy Montessori; Daltonský plán; České pedagogické myšlení
Klíčová slova anglicky Comenius´s didactics;Montessori schools;The Dalton plan;Czech pedagogical thinking
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 3. 4. 2023 11:11.
Anotace
Komenského myšlenky pedagogické a didaktické měly přímý dopad jak na rozvoj pedagogické teorie, tak pedagogické praxe. Příspěvek mapuje dvě období ve vývoji pedagogické vědy v jejich rámci došlo k přímé i nepřímé implikaci Komenského vědeckých poznatků. Prvním je reformní pedagogika v polovině 20. století, jejíž závěry se prosadili v mezinárodním kontextu. Druhé období je věnováno vývoji české pedagogiky na konci 19. a začátkem 20. století, kdy byly Komenského myšlenky velice důležité pro snahy sebeuvědomění českého národa vrcholící vznikem 1. republiky Československé.
Anotace anglicky
Comenius´s pedagogical and didactic thoughts had a direct impact both on the development of pedagogical theory and pedagogical practise. The paper is mapping two periods in the development of pedagogical science within which there was direct and indirect implications of the Comenius´s scientifi knowledge. The first period is reform pedagogy in the first half of the 20est century whose conclusions were enforced in the internaciona context. The second period is devoted to the development of Czech pedagogy at the end of the 19t and in the beginning of the 20est century when the Comenius´s thoughts were very important for the effort of self-awareness of the Czech nationculminating by the establishment of the 1st republic.
Zobrazeno: 2. 10. 2023 23:19