HORÁKOVÁ, Jana. Vasulka Kitchen Brno : Past and Present of New Media Art in Brno. In Interface Culture Invited Lectures Series, 18. 12. 2019. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vasulka Kitchen Brno : Past and Present of New Media Art in Brno
Název česky Computer Graphic Re-visited a Vasulka Kitchen Brno : Minulost a současnost umění nových médií v Brně
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Interface Culture Invited Lectures Series, 18. 12. 2019, 2020.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/20:00114832
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky Computer Graphic; remake; virtuální realita; Vašulka Kitchen Brno; Woody a Steina Vašulkovi; archiv; umění videa; strojové učení ; zprostředkování kulturního dědictví
Klíčová slova anglicky Computer Graphic; remake; virtual reality; Vašulka Kitchen Brno; Woody and Stein Vašulka; archives; video art; machine learning; mediation of cultural heritage
Návaznosti MUNI/A/0907/2017, interní kód Repo.TL02000270, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 25. 1. 2022 14:09.
Anotace
The lecture introduces two milestones of new media art history in Brno, Czech Republic. It will start with one of the very first exhibitions of computer art worldwide which took place in the Brno House of Arts in 1968. This little-known exhibition will be described both from the historiographical perspective, and from the point of view of it reconstruction using fully immersive virtual reality system (2017, 2018). The second milestone to be introduced is an opening of Vašulka Kitchen Brno – Center of New Media Art (2018) dedicated to the work and legacy of pioneers of video art: Brno native Woody Vašulka and his wife Steina. Beside information about the center and its mission, the research project using machine learning to deal with content of the archive, and to test potential of these new tools for research, and mediation of the Vasulkas work and poetics to the contemporary audience will be discussed. Vašulka Kitchen Brno www.vasulkakitchen.org
Anotace česky
Přednáška představuje dva milníky historie nových médií v Brně. Začne s jednou z prvních výstav počítačového umění na světě, která se uskutečnila v Brně v roce 1968. Tato málo známá výstava bude popsána jak z historiografického hlediska, tak i z hlediska její rekonstrukce s využitím systému virtuální reality (2017, 2018). Dále bude představeno slavnostní otevření Vašulka Kitchen Brno - Centrum umění nových médií (2018), které je věnováno práci a odkazu průkopníků videoartu: brněnského rodáka Woody Vašulky a jeho manželky Steina. Kromě informací o centru a jeho poslání bude diskutován výzkumný projekt využívající strojové učení k řešení obsahu archivu a testování potenciálu těchto nových nástrojů pro výzkum a zprostředkování Vašulkovy práce a poetiky současnému publiku. Vašulka Kitchen Brno www.vasulkakitchen.org
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1219_Guestlecture_ana_Horakova_JH.pdf  25. 1. 2022

Vlastnosti

Název
1219_Guestlecture_ana_Horakova_JH.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/48148/1232031/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/48148/1232031/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/48148/1232031/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/48148/1232031/?info
Vloženo
Út 25. 1. 2022 14:09

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 11. 8. 2022 20:13