BARTÁK, Jan. Komunikace znalostí z hlediska sémiotiky - Vývoj metod posuzování obtížnosti studijních textů (A semiotic understanding of the communication of knowledge – Development of methods assessing the difficulty of study texts). In Dalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. p. 48-53. ISBN 978-80-223-4917-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikace znalostí z hlediska sémiotiky - Vývoj metod posuzování obtížnosti studijních textů
Name in Czech Komunikace znalostí z hlediska sémiotiky - Vývoj metod posuzování obtížnosti studijních textů
Name (in English) A semiotic understanding of the communication of knowledge – Development of methods assessing the difficulty of study texts
Authors BARTÁK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Dalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave, p. 48-53, 6 pp. 2020.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50902 Social sciences, interdisciplinary
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/46358978:_____/20:00000167
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-223-4917-8
Keywords in English semiotics;syntax;semantics;pragmatics;redundancy;readability;optimization
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Changed: 6/5/2022 12:34.
Abstract
Příspěvek zkoumá možnosti exaktního postižení srozumitelnosti studijního textu se zřetelem k jeho pochopení a osvojení.
Abstract (in English)
The paper examines the possibilities of exact impairment of comprehensibility of study texts with regards to its understanding and acquisition.
Print
Add to clipboard Displayed: 25/9/2023 23:06