Informační systém Repo
BARTÁK, Jan. Komunikace znalostí z hlediska sémiotiky - Vývoj metod posuzování obtížnosti studijních textů. In Dalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 48-53. ISBN 978-80-223-4917-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komunikace znalostí z hlediska sémiotiky - Vývoj metod posuzování obtížnosti studijních textů
Název česky Komunikace znalostí z hlediska sémiotiky - Vývoj metod posuzování obtížnosti studijních textů
Název anglicky A semiotic understanding of the communication of knowledge – Development of methods assessing the difficulty of study texts
Autoři BARTÁK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Dalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave, od s. 48-53, 6 s. 2020.
Nakladatel Univerzita Komenského v Bratislave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50902 Social sciences, interdisciplinary
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/46358978:_____/20:00000167
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-223-4917-8
Klíčová slova anglicky semiotics;syntax;semantics;pragmatics;redundancy;readability;optimization
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 6. 5. 2022 12:34.
Anotace
Příspěvek zkoumá možnosti exaktního postižení srozumitelnosti studijního textu se zřetelem k jeho pochopení a osvojení.
Anotace anglicky
The paper examines the possibilities of exact impairment of comprehensibility of study texts with regards to its understanding and acquisition.
Zobrazeno: 25. 9. 2023 21:24