Informační systém Repo 

Břeclav - Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav - Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008-2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9893-2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Břeclav - Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008-2016
Název anglicky Břeclav - Pohansko X. Settlement Area in the Nort-East Suburb. Archaeolgical excavations between 2008 and 2016.
Autoři MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity 510, 2021.
Nakladatel Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-9892-3
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9893-2021
Klíčová slova česky Pohansko; Severovýchodní předhradí; sídliště; archeologický výzkum
Klíčová slova anglicky Pohansko; northeastern suburb; settlement; archaeological excavation
Návaznosti GA18-08646S, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 13. 1. 2022 02:26.
Anotace
Kniha je výsledkem mnohaletého výzkumu archeologů z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v prostoru Severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi. Publikace přibližuje odborné veřejnosti sídlištní strukturu předhradí, nálezový fond i první interpretace archeologických pramenů získaných terénními výzkumy v letech 2008–2016. Monografie obsahuje kapitoly, ve kterých jsou analyzovány a interpretovány jak nemovité, tak movité archeologické prameny. Například, na základě prostorové distribuce keramiky, kuchyňského odpadu a mazanice se podařila jasná identifikace raně středověkých nadzemních staveb, které by za jiných podmínek nebylo možné odhalit. Studie obsahuje dílčí závěry a interpretace výsledků devítiletého archeologického výzkumu. Vše je doplněno podrobným textovým katalogem prozkoumaných terénních reliktů, doprovázeným bohatou obrazovou a plánovou přílohou.
Anotace anglicky
This book is the result of many years continual research of the archaeologists from Department of Archaeology and Museology FA MU in the area of the Northeast Suburb at Pohansko near Břeclav. Publication is aimed at archaeology professionals or students and describes in some detail the settlement structure of the suburb, the inventory of finds and the first interpretations of the archaeological sources gathered by excavations carried out in the 2008–2016 period. The monograph contains chapters in which immovable and movable archaeological sources are analysed and interpreted. For instance, the authors were successful of the functional interpretation of the individual excavated settlement sectors based on the using the spatial distribution of pottery, kitchen waste and daub. One of the important results of the method employed is the relatively unambiguous identification of early medieval above-ground buildings which could not have been revealed under different conditions. There is an additional detailed text catalogue of the investigated field relics accompanied by an extensive supplement with images and plans.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 17. 1. 2022 08:33

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2022 08:33, 3. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz