BARTÁK, Jan. Osobnostní management. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2021. 296 s. 8303. ISBN 978-80-271-4617-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osobnostní management
Název česky Osobnostní management
Název anglicky Personality Management
Autoři BARTÁK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 296 s. 8303, 2021.
Nakladatel GRADA Publishing, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50103 Cognitive sciences
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/46358978:_____/21:00000165
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-271-4617-8
Klíčová slova česky management;sebepoznání;sebereflexe;sebeřízení;seberozvoj
Klíčová slova anglicky management;self- knowledge;self-reflexivity;self-management;self- development
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 6. 5. 2022 12:30.
Anotace
Podstata celoživotního učení, průprava dospělého jedince k sebepoznání, sebehodnocení a seberozvoji v oblasti odborné, sociální a osobnostní, směřování od transakčního vzdělávání k transformačnímu, analýza forem mysli, vyhodnocování inteligenčního a emočního kvocientu vzdělávaného jedince, kultivace jeho chování a jednání v nejrůznějších sociálních situacích, formování jeho seberozvoje.
Anotace anglicky
The core to lifelong learning, a foundation of an adult’s self-knowledge, self-assessment and self-development in a professional, social and personal capacity, a path from transactional education toward a transformational one, analysis of forms of thinking, evaluation of intelligent and emotional quotients of educated individuals, cultivation of behaviour and conduct in the widest range of social situations, formation of one’s self-development.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 4. 7. 2022 07:38