Information System Repo 

Dílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MARTINEC, Jakub. Dílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 9, No 1, p. 2-7. ISSN 2533-4239.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru
Name (in English) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Authors MARTINEC, Jakub.
Edition Soukromé právo, Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s. 2021, 2533-4239.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Právnická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) Nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých; judikatura ke služebnímu poměru; dílová metoda; srovnávací výpočet
Keywords in English The Entitlement on the Compensation for the Bereaved; the Service Relationship Case-law; the Method of Dividing Income; Comparative Calculation
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 25/11/2021 02:20.
Abstract
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů je opakujícím se plněním příslušejícím zpravidla tak dlouho, jak dlouho by trvala vyživovací povinnost zemřelého vůči pozůstalým. Článek se věnuje tomu, jak by služební funkcionáři měli řešit situace, kdy pozůstalí pobírají náhradu přiznanou ještě podle dřívější úpravy zákona o policii č. 186/1992 Sb., anebo kdy nyní, za účinnosti stávajícího zákona o služebním poměru č. 361/2003 Sb., žádají o náhradu po příslušníkovi, k jehož úmrtí došlo ještě přede dnem 1. 1. 2007. Po stručném nástinu právní úpravy náhrady na výživu následuje návrh řešení, opírající se i o aktuální judikaturu správních soudů vydanou v záležitostech služebního poměru.
Abstract (in English)
The Compensation for the Bereaved after a Bread Winner in Service Relationship is a regular allowance that is usually being paid as long as the dependence of the bereaved lasts. The article deals with a situation, when the entitlement emerged according to the former legislation effective before 1st January 2007. There is a brief outline of the governing legislation and a proposal of the solution, that should by adopted in accordance with the current case-law of the Administrative Courts.
Print
Add to clipboard Displayed: 4/12/2021 14:53

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 4/12/2021 14:53, Week 48 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz