MARTINEC, Jakub. Dílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 9, č. 1, s. 2-7. ISSN 2533-4239.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru
Název anglicky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Autoři MARTINEC, Jakub.
Vydání Soukromé právo, Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s. 2021, 2533-4239.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky Nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých; judikatura ke služebnímu poměru; dílová metoda; srovnávací výpočet
Klíčová slova anglicky The Entitlement on the Compensation for the Bereaved; the Service Relationship Case-law; the Method of Dividing Income; Comparative Calculation
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 25. 11. 2021 02:20.
Anotace
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů je opakujícím se plněním příslušejícím zpravidla tak dlouho, jak dlouho by trvala vyživovací povinnost zemřelého vůči pozůstalým. Článek se věnuje tomu, jak by služební funkcionáři měli řešit situace, kdy pozůstalí pobírají náhradu přiznanou ještě podle dřívější úpravy zákona o policii č. 186/1992 Sb., anebo kdy nyní, za účinnosti stávajícího zákona o služebním poměru č. 361/2003 Sb., žádají o náhradu po příslušníkovi, k jehož úmrtí došlo ještě přede dnem 1. 1. 2007. Po stručném nástinu právní úpravy náhrady na výživu následuje návrh řešení, opírající se i o aktuální judikaturu správních soudů vydanou v záležitostech služebního poměru.
Anotace anglicky
The Compensation for the Bereaved after a Bread Winner in Service Relationship is a regular allowance that is usually being paid as long as the dependence of the bereaved lasts. The article deals with a situation, when the entitlement emerged according to the former legislation effective before 1st January 2007. There is a brief outline of the governing legislation and a proposal of the solution, that should by adopted in accordance with the current case-law of the Administrative Courts.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 9. 12. 2022 07:12