Informační systém Repo
KATUŠČÁK, Dušan. Oponentní posudek ke Strategii digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje na léta 2022-2031. Zpracovatel: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace. Verze 1.0; 6. 5. 2021. 11 s. [Recenze 18 s. Vyžiadala riaditeľka SVKOS Dr. Libuše Foberová, PhD.]. 2021. 18 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oponentní posudek ke Strategii digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje na léta 2022-2031. Zpracovatel: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace. Verze 1.0; 6. 5. 2021. 11 s. [Recenze 18 s. Vyžiadala riaditeľka SVKOS Dr. Libuše Foberová, PhD.]
Authors KATUŠČÁK, Dušan.
Edition 18 pp. 2021.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Review
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Ostrava, SVKOS - černá kostka, digitalizace, strategie
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 25. 11. 2021 02:20.
Abstract
Predložená Strategie digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje na léta 2022-2031 (ďalej „stratégia“) je predbežným výsledkom práce malého tímu špecialistov SVKOS, pravdepodobne odborníkov malého digitalizačného pracoviska. Návrhy na modifikáciu stratégie. Na základe mnohoročných skúseností s programom digitalizácie, ktorý autor na Slovensku vypracoval a presadil na národnej úrovni pre celý rezort kultúry na národnej úrovni (v hodnote 213 miliónov eur na roky 2010-2020) predkladá niekoľko poznámok a návrhov pre stratégiu digitalizácie SVKOS ako súčasti digitálnej agendy MSK prípadne pre ďalšiu verziu stratégie.
Displayed: 15. 8. 2022 02:44