Informační systém Repo
LEXA, Lukáš. Více než aktuální reminiscence... Španělská chřipka 1918—1920 (More than topical throwback... Spanish flu 1918—1920). In Okolo Strážnice. Sborník Městského muzea ve Strážnici. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2021. p. 79-97. 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Více než aktuální reminiscence... Španělská chřipka 1918—1920
Name (in English) More than topical throwback... Spanish flu 1918—1920
Authors LEXA, Lukáš.
Edition 2021.
Publisher Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal (not reviewed)
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Filozofická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) španělská chřipka; Strážnice; Československo
Keywords in English Spanish flu; Strážnice; Czechoslovakia
Links MUNI/A/1417/2020, interní kód Repo.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 26. 3. 2022 03:32.
Abstract
Článek se zabývá pandemií španělské chřipky ve Strážnici v letech 1918 až 1920. Zasazuje problém do širšího kontextu a doplňuje jej o dobová svědectví.
Abstract (in English)
The paper deals with pandemic of the Spanish flu in town Strážnice during years from 1918 to 1920. It sets the problem into the broader context and supplements with contemporary quotes.
Displayed: 15. 8. 2022 02:37