Informační systém Repo
ŠONKOVÁ, M a Aleš ZPĚVÁK. Stručný exkurs vzniku a existence Jednoty bratrské na území českých zemí. Polonia Journal. Polonia Journal, 2021, s. s. 11-30. ISSN 2083-3121.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stručný exkurs vzniku a existence Jednoty bratrské na území českých zemí
Autoři ŠONKOVÁ, M a Aleš ZPĚVÁK.
Vydání Polonia Journal, Polonia Journal, 2021, 2083-3121.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Změnil Změnil: Aleš Zpěvák, učo 1099. Změněno: 13. 10. 2021 11:15.
Zobrazeno: 17. 1. 2022 08:11