MACKOVÁ, Alena, Martina NOVOTNÁ, Klára PROCHÁZKOVÁ, Jakub MACEK and Lenka HRBKOVÁ. Češi na sítích, důvěra a polarizace v době pandemie (Czechs on social networking sites, trust and polarization in pandemic). Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 20 pp. N/A. doi:10.13140/RG.2.2.20950.78401/1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Češi na sítích, důvěra a polarizace v době pandemie
Name (in English) Czechs on social networking sites, trust and polarization in pandemic
Authors MACKOVÁ, Alena, Martina NOVOTNÁ, Klára PROCHÁZKOVÁ, Jakub MACEK and Lenka HRBKOVÁ.
Edition Brno, 20 pp. N/A, 2021.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Fakulta sociálních studií - Repository
Doi http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20950.78401/1
Keywords (in Czech) online sociální sítě; recepce zpráv; online diskuze; důvěra; polarizace
Keywords in English online social networking sites; news reception; online discussions; trust; polarization
Links GA19-24724S, research and development project.MUNI/A/1379/2020, interní kód Repo.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 9/3/2022 04:05.
Abstract
Výzkumná zpráva shrnuje klíčová zjištění z dotazníkového šetření české populace na konci roku 2020. Zaměřuje se na to, jak se během pandemie vyvíjela recepce zpráv (s důrazem na online sociální sítě), jak se Češi zapojovali do online diskuzí a proč a jak se vyvíjela důvěra a polarizace během prvního roku pandemie.
Abstract (in English)
The research report summarizes the key findings from survey research on Czech adult population at the end of year 2020. It focuses on the news reception (emphasizing the role of the online social networking sites), online dicussions, trust and polarization - and their changes in the first year of pandemic.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Cesi_na_sitich__duvera_a_polarizace_v_dobe_pandemie_2021.pdf Licence Creative Commons  File version 23/7/2021

Properties

Name
Cesi_na_sitich__duvera_a_polarizace_v_dobe_pandemie_2021.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/45106/1108325/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/45106/1108325/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/45106/1108325/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/45106/1108325/?info
Uploaded/Created
Fri 23/7/2021 02:22

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 9/12/2022 06:00