Informační systém Repo 

Zlepšení kognitivních funkcí jako základ bezpečného řešení rizikových situací

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Zlepšení kognitivních funkcí jako základ bezpečného řešení rizikových situací. In MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZPEČNÁ SPOLEČNOST 2020. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. s. 86-91. ISBN 978-80-7556-074-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zlepšení kognitivních funkcí jako základ bezpečného řešení rizikových situací
Název anglicky Improving cognitive functions as a basis for safe solutions to risky situations
Autoři MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání České Budějovice, MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZPEČNÁ SPOLEČNOST 2020, od s. 86-91, 6 s. 2020.
Nakladatel Vysoká škola evropských a regionálních studií
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-7556-074-2
ISSN 2533-6223
Klíčová slova anglicky cognitive function;memory;attention;thinking;cognitive training;study in adulthood Entered / Edited
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 9. 6. 2021 17:49.
Anotace
Bez kognitivních funkcí by člověk nepřežil, jelikož by nedokázal zareagovat na momentální situaci. S věkem a především s úbytkem posilování poznávacích funkcí zejména pravidelným tréninkem se kognitivní funkce výrazně zhoršují, což jedince ohrožuje, respektive významně snižuje jeho bezpečnost. Pravidelným tréninkem kognice je učení, studium v dospělosti je nejvýznamnějším prostředkem jak poznávací funkce uchovat či dokonce zlepšit proti proudu stárnutí organismu. V letech 2015-2020 proběhl výzkum sledující změny kognitivních funkcí studentů středního věku během jejich kombinovaného studia na vyšší odborné škole. Cílem bylo prokázat změny kognice vlivem pravidelného učení a poukázat na odlišnosti ve zlepšení specifických funkcí dle charakteru (kognitivního zaměření) tréninku (způsobu učení). Respondentů bylo 96 (studenti z oboru diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný farmaceutický asistent) z vyšší odborné školy. Všichni byli testováni vždy 2x za školní rok, celkem 6x za studium. Byly zjištěny rozdíly ve zlepšení kognitivních funkcí v souladu s používanými vyučovacími metodami. Zdravotní laboranti vyučovaní nejčastěji pomocí koučinku vykazovali největší zlepšení pozornosti během tříletého studia. Při pravidelném zařazování problémových úkolů do učení zdravotnických záchranářů došlo k největšímu posunu myšlení. Farmaceutičtí asistenti posilovali po celou dobu studia zejména paměť, což se také projevilo ve výsledcích jednotlivých testů.
Anotace anglicky
Without cognitive functions, one would not survive because one would not be able to react to the current situation. With age and especially with the decrease in the strengthening of cognitive functions, especially with regular training, cognitive functions deteriorate significantly, which endangers the individual or significantly reduces his safety. Regular cognition training is learning, so studying in adulthood is the most important means of preserving or even improving cognitive function against the current aging of the organism. In the years 2015-2020, research will be conducted to monitor changes in the cognitive functions of middle-aged students during their combined studies at a higher vocational school. The aim was to demonstrate changes in cognition due to regular learning and to point out differences in the improvement of specific functions according to the nature (cognitive focus) of training according to the way of learning. The respondents were 96 students (from the field of a certified paramedic, a certified medical laboratory assistant, a certified pharmaceutical assistant) from a higher vocational school. All were tested 2 times per school year, ie a total of 6 times. Differences in cognitive improvement were found in accordance with the teaching methods used. Medical laboratory technicians taught most often by coaching showed the greatest improvement in attention during the three-year study. With the regular inclusion of problem tasks in the training of paramedics, there has been the greatest shift in thinking. Throughout the study, pharmaceutical assistants strengthened especially memory, which was also reflected in the results of individual tests.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 6. 2021 23:58

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2021 23:58, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz