Informační systém Repo 

VOLBA VYUČOVACÍCH METOD PODLE KOMPETENCÍ ABSOLVENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. VOLBA VYUČOVACÍCH METOD PODLE KOMPETENCÍ ABSOLVENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL. In Andragogické štúdie 2020. Banská bystrica: Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. s. 224-231. ISBN 978-80-557-1730-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VOLBA VYUČOVACÍCH METOD PODLE KOMPETENCÍ ABSOLVENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
Název anglicky CHOICE OFTEACHING METHODS ACCORDING TO COMPETENCIES OF GRADUATES OF HIGHER PROFESSIONAL SCHOOLS
Autoři MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Banská bystrica, Andragogické štúdie 2020, od s. 224-231, 8 s. 2020.
Nakladatel Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-557-1730-2
Klíčová slova anglicky teaching methods;colleges;combined study
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 9. 6. 2021 17:34.
Anotace
Při volbě vyučovacích metod hrají velkou roli schopnosti, vstupní znalosti, dovednosti, dané nejen věkem ale i zkušenostmi všech účastníků vyučovacího procesu, tedy pedagoga i studentů. Cílem je vždy co nejlépe naučit studenty požadované učivo. Na Vyšší odborné škole MILLS v Čelákovicích se ale snažíme nejen studenty naučit, ale rozvíjet jejich schopnosti (se zaměřením na vybrané kognitivní funkce) související s kompetencemi v jejich budoucím povolání. Tedy volbu vyučovacích metod volíme podle zaměření studovaného oboru, respektive jakým způsobem bude student naučené informace v praxi používat, zda se musí učit více nazpaměť nebo raději hledat logické souvislosti mezi získanými poznatky.
Anotace anglicky
Above all, abilities, initial knowledge, skills acquired not only with age but also by the experience of all participants in the teaching process, ie the teacher and the students, play a large role in the choice of teaching methods. Our aim is always to best teach students the required curriculum. At the MILLS College in Čelákovice, however, we are trying not only to teach students, but to develop their skills (focusing on selected cognitive functions) related to competences in their future careers. Thus, the choice of teaching methods we choose accordingly to the focus of the studied field, or how the student will use the learned information in practice, whether they have to learn more by heart or rather look for logical connections between the acquired knowledge.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 6. 2021 23:49

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2021 23:49, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz