Informační systém Repo 

Rozvoj kognitivních schopností během tříletého kombinovaného studia na vyšší odborné škole

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Rozvoj kognitivních schopností během tříletého kombinovaného studia na vyšší odborné škole. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2020. Brno: Institut celoživotního vzdělávání Mendelu, 2020. s. 95-103. ISBN 978-80-7509-781-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozvoj kognitivních schopností během tříletého kombinovaného studia na vyšší odborné škole
Název anglicky Development of cognitive skills during a three-year combined study at a higher vocational school
Autoři MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2020, od s. 95-103, 9 s. 2020.
Nakladatel Institut celoživotního vzdělávání Mendelu
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-7509-781-1
Klíčová slova anglicky cognitive function;memory;thinking;attention;healthcare worker
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 9. 6. 2021 17:26.
Anotace
Na kombinované studium vyšších odborných zdravotnických škol se v posledních letech hlásí stále více studentů ve středním věku. Mnohdy je pro ně studium náročné zejména v počátku s ohledem na jejich další pracovní či soukromé povinnosti. Úkolem pedagoga je umožnit studentům naučit se potřebné informace, respektive např. najít vhodnou vyučovací metodu dle schopností, znalostí či dovedností studentů. Učitel musí svoje studenty mimo jiné podporovat, jelikož mnohé neúspěchy demotivují k dokončení získání nové kvalifikace a nemalá část studentů ukončuje vzdělávání zbytečně předčasně. Pokud lze studentům předložit prokazatelné důkazy o reálných možnostech zlepšování studijních výsledků po pravidelném tréninku kognitivních funkcí právě dobře organizovaným učením, je nejen zlepšeno celkové klima ve škole, ale zejména navýšen počet úspěšných absolventů odborných škol. Jak prokázalo výzkumné testování studentů vyšší odborné školy MILLS, lze během tříletého studia významně zlepšit paměť, pozornost i myšlení zvláště se zařazením učebních metod podporujících dané kognitivní funkce.
Anotace anglicky
In recent years, more and more middle-aged students have applied for combined study at higher vocational medical schools. It is often difficult for them to study, especially in the beginning with regard to their other work or private duties. The task of the teacher is to enable students to learn the necessary information, or, for example, to find a suitable teaching method according to the abilities, knowledge or skills of students. Among other things, the teacher must support his students, as many failures demotivate to complete a new qualification and a large number of students leave education unnecessarily prematurely. If students can be presented with demonstrable evidence of real possibilities for improving learning outcomes after regular training of cognitive functions through well-organized learning, not only is the overall school climate improved, but especially the number of successful graduates of vocational schools increased. As demonstrated by research testing of MILLS students, memory, attention and thinking can be significantly improved during the three-year study, especially with the inclusion of teaching methods that support the cognitive functions.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 6. 2021 23:34

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2021 23:34, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz