česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
BOMKO, Yulia. Inkluzivní škola. In Aktuálne spoločenské témy v edukačnej praxi. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. s. 171-177. ISBN 978-80-557-1445-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluzivní škola
Název anglicky Inclusive school
Autoři BOMKO, Yulia (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Banská Bystrica, Aktuálne spoločenské témy v edukačnej praxi, od s. 171-177, 7 s. 2018.
Nakladatel Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60500 6.5 Other Humanities and the Arts
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-557-1445-5
Klíčová slova anglicky inclusion;integration;education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 9. 6. 2021 16:54.
Anotace
Inkluze je filozofický koncept. Hlavní myšlenky inkluze by měly být naplněny pomoci opatření, potřebných k začlenění dítěte se speciální vzdělávací potřebou do kolektivu. Mechanismy začlenění těchto dětí jsou upraveny v legislativě. Například právo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami ve spádové škole upravuje zákon z roku 2005. Novela školského zákona, která vstoupila v platnost od 1. září roku 2016, zavádí pojem "Podpůrná opatření". Tato opatření by měla přispět k optimalizaci výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na jejích začlenění do kolektivu žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb. Praktické naplnění vize inkluze je předmětem debat odborné a laické veřejnosti. Příspěvek pojednává o faktorech inkluze a snaží se zachytit proměnné axiologického charakteru. Podstatnou části příspěvku je popis Základní a praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně, která realizuje inkluzívní vzdělávání po dobu více než 20 let. Činnost školy může být inspirativní a vyvolat dialog o realizaci filozofického konceptu, jehož kořeny sahají do přelomu 18 a 19 století.
Anotace anglicky
Inclusion is a philosophical concept. The main ideas of inclusion should be fulfilled with the help of the measures needed to include a child with a special educational need in the collective. The mechanisms for the inclusion of these children are regulated in legislation. For example, the right of a child with special educational needs in a catchment area school is regulated by a law of 2005. The amendment to the Education Act, which entered into force on 1 September 2016, introduces the term "Supporting Measures". These measures should help to optimize the teaching of pupils with special educational needs needs and their inclusion in the group of pupils without special educational needs. The practical fulfillment of the vision of inclusion is the subject of debate by the professional and lay public. The paper deals with the factors of inclusion and tries to capture variables of an axiological nature. An essential part of the paper is a description of the Gabriela Pelechová Elementary and Practical School in Dolní Poustevna, which has been implementing inclusive education for more than 20 years. The activities of the school can be inspiring and provoke a dialogue about the realization of a philosophical concept, whose roots go back to the turn of the 18th and 19th centuries.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 6. 2021 00:15

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2021 00:15, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz