Informační systém Repo
MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Paměť je scenáristou naší osobní navigace aneb změny paměti v průběhu dospělosti. Florence. 2019, XV, 6/2019, s. 12-13. ISSN 1801-464X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Paměť je scenáristou naší osobní navigace aneb změny paměti v průběhu dospělosti
Název anglicky Memory is the screenwriter of our personal navigation or changes in memory during adulthood
Autoři MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Florence, 2019, 1801-464X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50103 Cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Klíčová slova anglicky memory;forgetting;changes of brain activities;cognitive training
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 24. 5. 2021 11:32.
Anotace
Paměť je složitý, dynamický systém, nejde jen o oddělenou práci mnoha částí nervové soustavy, struktury mozku musí pracovat v interakci. V současné době je paměť označována za soustavu neurokognitivních sítí obrovského rozsahu, obnovovanou pomocí plasticity na neuronových spojích. Paměť není vrozenou vlastností, její kvalita a kvantita se v průběhu života neustále utváří a mění. Věk kdy nastávají negativní změny je individuální, velký vliv má mimo jiné proces používání paměti průběhu dosavadního života.
Anotace anglicky
Memory is a complex, dynamic system, that can’t be seen/explained as a plain sum of activities of numerous parts of the nervous system; all brain structures have to interact with each other. At present, memory is viewed as a set of large-scale neurocognitive networks, restored via plasticity on neural connections. Memory is not an inborn characteristic; its quality and quantity are constantly changing throughout life. Age when negative memory changes occur is an individual/particular significantly influenced among others by the way memory has been used in past life periods.
Zobrazeno: 25. 7. 2021 05:53