Informační systém Repo 

PAMĚŤ JAKO NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. PAMĚŤ JAKO NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ. In Cesta k modernímu ošetřovatelství XXI. – recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, Ústav ošetřovatelství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Česká asociace sester, 2019. s. 45-51. ISBN 978-80-87347-41-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PAMĚŤ JAKO NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ
Název anglicky MEMORY AS OUR GREATEST WEALTH
Autoři MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Cesta k modernímu ošetřovatelství XXI. – recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, od s. 45-51, 7 s. 2019.
Nakladatel Fakultní nemocnice v Motole, Ústav ošetřovatelství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Česká asociace sester
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50103 Cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-87347-41-6
Klíčová slova anglicky memory;forgetting;cognitive condition;brain structures
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 24. 5. 2021 11:19.
Anotace
Paměť je složitý mentální proces, při němž je aktivováno několik částí mozku, označovaných jako paměťové systémy. Zásadní vlastností paměti je její nadčasovost, kdy paměť spojuje minulost (zážitky a vzpomínky), současnost (naše aktuální konání) a budoucnost (promyšlenost a plánování jednání). Délka uchované informace v paměti může být od několika milisekund až po mnoho let, dle preference poznatku a připravenosti mozkové tkáně. Informace může být neustálým opakováním uchována i v rámci krátkodobé paměti, ale u dlouhodobé paměti je informace zpracována zakódováním a strukturalizací. Paměť se v průběhu vývoje člověka mění, horizont překlenutí pozitivního vývoje je individuální, záleží zejména na zdravotní kondici jedince a dlouhodobé trénovanosti mozkových funkcí.
Anotace anglicky
Memory is a complex mental process during which several parts of the brain called memory systems are activated. The crucial attribute of the memory is its timelessness as memory connects past (experience and memories), present (our current activities) and future (planned activities). Time interval for which information is stored may differ from few milliseconds to many years according the priority of the information and readiness of the brain tissue. Information may be preserved via repetition even within short-term memory but at long-term memory it is being process via encoding and structuring. Memory changes within human’s life, the horizon of positive development is individual, depending mainly on the individual's health condition and long-term training of brain functions.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 6. 2021 00:23

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2021 00:23, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz