HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia (Napoleonics) in the House of Blücher: “Hero of the Day” the Field Marshal Blücher and Napoleon´s Carriage from Waterloo at Raduň Chateau. Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society. Montréal: International Napoleonic Society, 2020, roč. 2019-2020, č. 10, s. 26-48. ISSN 2563-8793.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Napoleonic Memorabilia (Napoleonics) in the House of Blücher: “Hero of the Day” the Field Marshal Blücher and Napoleon´s Carriage from Waterloo at Raduň Chateau
Název česky Napoleonika v rodové paměti Blücherů: „Hrdina dne“ polní maršál Blücher a Napoleonův kočár od Waterloo na zámku Raduň
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society, Montréal, International Napoleonic Society, 2020, 2563-8793.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Kanada
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Domovská stránka výsledku
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Napoleon - Blücher - kočár - Waterloo - Raduň
Klíčová slova anglicky Napoleon - Blücher - Carriage - Waterloo - Raduň
Štítky ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Marian Hochel, učo 1791. Změněno: 1. 5. 2021 21:15.
Anotace
The paper deals with the analysis of Napoleon's carriage captured by Prussian Marshal Blücher after the Battle of Waterloo in 1815, the circumstances of the transfer and its preservation in the heritage of the Blücher family especially at the Raduň chateau.
Anotace česky
Studie se zabývá analýzou Napoleonova kočáru ukořistěného pruským maršálem Blücherem po bitvě u Waterloo v roce 1815, okolnostmi jeho transferu a uchování v dědictví rodiny Blücherů, zejména na zámku Raduň.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 3. 10. 2022 00:04