Informační systém Repo 

Runes from Lany (Czech Republic) - The oldest inscription among Slavs. A new standard for ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MACHÁČEK, Jiří, Robert NEDOMA, Petr DRESLER, Ilektra SCHULZ, Elias LAGONIK, Stephen JOHNSON, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Alena SLÁMOVÁ, Bastien LLAMAS, Daniel WEGMANN a Zuzana HOFMANOVÁ. Runes from Lany (Czech Republic) - The oldest inscription among Slavs. A new standard for multidisciplinary analysis of runic bones. Journal of Archaeological Science. London: Academic Press, 2021, roč. 127, č. 1, s. 1-8. ISSN 0305-4403. doi:10.1016/j.jas.2021.105333.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Runes from Lany (Czech Republic) - The oldest inscription among Slavs. A new standard for multidisciplinary analysis of runic bones
Název česky Runy z Lán (Česká republika) - nejstarší nápis u Slovanů. Nový standard pro interdisciplinární analýzu runových kostí
Autoři MACHÁČEK, Jiří, Robert NEDOMA, Petr DRESLER, Ilektra SCHULZ, Elias LAGONIK, Stephen JOHNSON, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Alena SLÁMOVÁ, Bastien LLAMAS, Daniel WEGMANN a Zuzana HOFMANOVÁ.
Vydání Journal of Archaeological Science, London, Academic Press, 2021, 0305-4403.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2021.105333
UT WoS 000632612700002
Klíčová slova česky genetika; SEM mikroskopie;aDNA; runy, raný středověk;Slovani
Klíčová slova anglicky Genetics; SEM microscopy; Ancient DNA; Runes; Early Middle Ages; Slavs
Návaznosti GX21-17092X, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 13. 1. 2022 02:26.
Anotace
When Roman administration and legions gradually withdrew from the outer provinces after the fall of the Western Roman Empire, they created a power void filled by various groups. The dynamic Migration Period that followed is usually considered to have ended when the Germanic Lombards allegedly left Central Europe and were replaced by Slavs. Whether or how Slavic and Germanic tribes interacted, however, is currently disputed. Here we report the first direct archaeological find in support of a contact: a bone fragment dated to similar to 600 AD incised with Germanic runes but found in Lany, Czechia, a contemporaneous settlement associated with Slavs. We documented and authenticated this artifact using a combined approach of use-wear analysis with SEM microscopy, direct radiocarbon dating, and ancient DNA analysis of the animal bone, thereby setting a new standard for the investigation of runic bones. The find is the first older fuark inscription found in any non-Germanic context and suggests that the presumed ancestors of modern Slavic speakers encountered writing much earlier than previously thought.
Anotace česky
Když se římská správa a legie po pádu Západořímské říše postupně stáhly z vnějších provincií, vytvořilo se mocenské vakuum vyplněné různými skupinami. Dynamické období migrace, které následovalo, se obvykle považuje za ukončené v okamžiku, když germánští Longobardi údajně opustili střední Evropu a byli nahrazeni Slovany. Zda nebo jak na sebe vzájemně působily slovanské a germánské kmeny, se v současné době diskutuje. Zde publikujeme první přímý archeologický nález na podporu kontaktu: fragment kosti datovaný okolo roku 600 n.l. s vyrytými germánskými runami, který však byl nalezen v na sídlišti v Lánech (jižní Morava), na sídlišti spojeném se Slovany. Tento artefakt jsme dokumentovali a ověřili pomocí kombinace různých metod: tafonomie s mikroskopií SEM, datování radiokarbonovou metodou a analýzou aDNA zvířecí kosti, čímž jsme stanovili nový standard pro výzkum runových kostí. Nález je prvním nápisem staršího futharku nalezeným v jiném než germánském kontextu, což naznačuje, že se předkové slovansky mluvících obyvatel střední Evropy setkali s písmem mnohem dříve, než se dříve myslelo.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
JAS_Machacek_1.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 29. 4. 2021

Vlastnosti

Název
JAS_Machacek_1.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/43937/1051520/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/43937/1051520/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/43937/1051520/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/43937/1051520/?info
Vloženo
Čt 29. 4. 2021 01:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 17. 1. 2022 08:48

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2022 08:48, 3. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz