Informační systém Repo 

Vnitřní faktory bezpečnosti Evropy

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
SAK, Petr. Vnitřní faktory bezpečnosti Evropy. In PORADA, Viktor a Antonín BRUNA. Bezpečná Evropa 2018: Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: nakladatelství VŠFS, 2019. s. 74-79. ISBN 978-80-7408-185-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vnitřní faktory bezpečnosti Evropy
Název anglicky Internal factors of European security
Autoři SAK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Bezpečná Evropa 2018: Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference, od s. 74-79, 6 s. 2019.
Nakladatel nakladatelství VŠFS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50400 5.4 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/46358978:_____/19:00000089
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-7408-185-9
Klíčová slova česky vnitřní bezpečnost;bezpečnost Evropy;sociální entita;hodnoty;elity;zločiny proti míru;Washingtonská smlouva NATO;Brusel;Evropská unie;politické odcizení
Klíčová slova anglicky internal security;security of Europe;social entity;values;elites;crimes against peace;North Atlantic Treaty;Brussels;European Union;political alienation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Roman Zezulka, učo 1135. Změněno: 8. 4. 2021 10:51.
Anotace
Odvozeně z mého obecného teoretického modelu bezpečnosti je v příspěvku rozpracována vnitřní bezpečnost Evropské unie a analyzovány hrozby, které mají původ v existenci a fungování Evropské unie. Patří k nim kvalita, výběr a utváření elit, včetně výsledného formování bruselské třídy s vlastními třídními zájmy. Důsledkem je mimo jiné ohrožení suverenity národních států a existence samotné Evropské unie a eroze sociální koheze na úrovni občanů-Evropanů a vyšších sociálních entit, včetně jednotlivých států. Dalším nebezpečím je tendence evropského aparátu k potlačení plurality názorů a svobody slova a institucionalizace těchto tendencí k cenzuře.
Anotace anglicky
Internal security factors in Europe Derived from my general theoretical model of security, this paper focuses on the internal security of the European Union and analyzes threats stemming from the existence and functioning of the European Union. The quality, selection and formation of elites, including the formation of the Brussels class with its own class interests belong to those threats. The consequence is, among other things, a threat to the sovereignty of national states and the existence of the European Union itself and the erosion of social cohesion at t he level of European citizens and higher social entities, including individual states. The tendency of the European apparatus to suppress pluralism of opinion and freedom of speech and to institutionalize these tendencies towards censorship is another danger.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 16. 5. 2021 13:07

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 5. 2021 13:07, 19. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz