Informační systém Repo 

From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 3, s. 47-56. ISSN 1841-0464.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics
Název česky Od protestantské etiky k hédonistické etice zážitků
Autoři ROUBAL, Ondřej.
Vydání European Journal of Science and Theology, Iasi (Romania), Sustainable Development, 2020, 1841-0464.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
UT WoS 000541617000004
Klíčová slova česky alternativní hédonismus, zážitková ekonomika, predátorský hédonismus, protestantská etika, yuppie
Klíčová slova anglicky alternative hedonism; experiential economy; predatory hedonism; Protestant ethic; yuppie
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 8. 4. 2021 01:58.
Anotace
Hedonism is a value orientation in life which is often incorrectly and stereotypically equated with modern consumerism, individualistic and narcissistic behaviour patterns, and a relaxed attitude to life. The tradition of Protestant ethics reinforces the belief that hedonistic life activities are in direct contradiction to the values of work and performance. In affluent consumer societies, the original, religiously rooted relationship between work and simultaneous rigid rejection of the hedonistic world full of experiences and entertainment is transformed due to the influence of experiential economy and emergence of late modernist lifestyles. Work becomes an integral part of the value world of hedonism. Exemplified by three various types of non-ascetic lifestyles - predatory hedonism, bourgeois-bohemianism and alternative hedonism - the objective of this study is to support the hypothesis that traditional elements of Protestant ethics, namely relation to work, performance and success, are reflected in various reconstructed forms in late modernity manifestations of hedonistic-oriented lifestyles. In case of predator hedonism, the relationship to work and performance is primarily determined by the incentives of reaching material benefits as a prerequisite of sensual enjoyment of pleasures of life, impulsive spending and achieving consumer goals. Bourgeois bohemians also model the relationship to work and performance as a central life value, however, they don’t see it as an instrument of attaining wealth, prestige, fame and fulfilling consumer goals, but they see it as a source of meaningful creative activity and self-fulfilment. Finally, in case of alternative hedonists, the relationship to work and performance is moderated by voluntarily living a modest life, reducing workload and stress, and rationalizing life with elements of a creative approach to life, aesthetics and spirituality.
Anotace česky
Hédonismus představuje životní hodnotovou orientaci, často nesprávně a stereotypně ztotožňovanou s moderním konzumenstvím, individualisticko-narcistními vzorci chování a relaxovaným životním postojem. V tradici protestantské etiky je posilováno přesvědčení, že hédonistické životní praktiky jsou v přímém rozporu s hodnotami práce a výkonu. V blahobytně konzumních společnostech je původní religiózně ukotvený vztah práce a současně rigidního odmítání hédonistického světa zážitků a zábavy v atmosféře působení mechanismů zážitkové ekonomiky a nástupu pozdně moderních životních stylů transformován. Práce se stává integrální součástí hodnotové světa hédonismu. Na příkladu třech různých typů neasketických životních stylů – predátorském hédonismu, buržoazním-bohémství a alternativním hédonismu - podporujeme hypotézu, že se tradiční prvky protestantské etiky, konkrétně vztah k práci, výkonu a úspěchu, odrážejí v různě rekonstruovaných formách v pozdně moderních projevech hédonisticky zaměřených životních stylech.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
EJST_2020_PDF.pdf   Verze souboru 8. 4. 2021

Vlastnosti

Název
EJST_2020_PDF.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/43408/1038296/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/43408/1038296/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/43408/1038296/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/43408/1038296/?info
Vloženo
Čt 8. 4. 2021 01:58

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 4. 2021 01:18

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2021 01:18, 16. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz