Informační systém Repo 

Actual Issues of Modern Digital Vehicle Forensics

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
RAK, Roman a Dagmar KOPENCOVÁ. Actual Issues of Modern Digital Vehicle Forensics. Internet of Thinks and Cloud Computing. China: Science Publishing Group, 2020, roč. 8, č. 1, s. 12-16. ISSN 2376-7715. doi:10.11648/j.iotcc.20200801.13.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Actual Issues of Modern Digital Vehicle Forensics
Název česky Současná specifika moderní digitální identifikace vozidel
Autoři RAK, Roman a Dagmar KOPENCOVÁ.
Vydání Internet of Thinks and Cloud Computing, China, Science Publishing Group, 2020, 2376-7715.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Doi http://dx.doi.org/10.11648/j.iotcc.20200801.13
Klíčová slova česky Řídící jednotka, černá skříňka, digitální záznam, forensics, vozidlo
Klíčová slova anglicky Control Unit; Data Recorder; Digital Records; Forensics; Vehicle
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 17. 4. 2021 01:45.
Anotace
Today, the development of the automotive industry is associated with the phenomena of electromobility, autonomous vehicles, digitisation and telematics. New vehicles contain a large number of electronic control units which process and preserve digital data on the vehicle’s activity and its occupants, including communication with the external environment. This data can also be used for forensic purposes, as described in this paper. Attention is also paid to current trends, problem areas and safety risks. The paper deals with sources, classification, characteristics and uses of digital information in vehicles for forensic purposes from various perspectives, paper describes main problematic issue of Digital Vehicle Forensic. The present-day development, advancement and operation of vehicles is inseparably linked with the introduction of electronic devices and digitisation. As a result of this trend, vehicles process, transmit and save a large quantity of operational data and data connected with the activities of the vehicle’s occupants. This trend has a sharply rising character, especially in connection with the development of electric engines and an effort to create and put into operation entirely autonomous vehicles that do not require the active involvement of a driver in order to reach their established destination.
Anotace česky
Dnes je rozvoj automobilového průmyslu spojen s jevy elektromobility, autonomních vozidel, digitalizace a telematiky. Nová vozidla obsahují velké množství elektronických řídicích jednotek, které zpracovávají a uchovávají digitální data o činnosti vozidla a jeho posádce, včetně komunikace s vnějším prostředím. Tyto údaje lze také použít pro forenzní účely, jak je popsáno v tomto článku. Pozornost je rovněž věnována aktuálním trendům, problémovým oblastem a bezpečnostním rizikům. Příspěvek se zabývá zdroji, klasifikací, charakteristikami a využitím digitálních informací ve vozidlech pro forenzní účely z různých perspektiv, příspěvek popisuje hlavní problematickou problematiku Digital Vehicle Forensic. Dnešní vývoj, pokrok a provoz vozidel neodmyslitelně souvisí se zavedením elektronických zařízení a digitalizací. V důsledku tohoto trendu vozidla zpracovávají, přenášejí a ukládají velké množství provozních dat a dat souvisejících s činnostmi cestujících ve vozidle. Tento trend má prudce rostoucí charakter, zejména v souvislosti s vývojem elektrických motorů a snahou vytvářet a uvádět do provozu zcela autonomní vozidla, která k dosažení svého stanoveného cíle nevyžadují aktivní zapojení řidiče.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
10.11648.j.iotcc.20200801.13__1_.pdf   Verze souboru 2. 4. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 4. 2021 01:04

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2021 01:04, 16. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz