Informační systém Repo
JŮZL, Miloslav. Duchovní jako součást prevence ve výkonu trestu odnětí svobody (Clergy as part of prevention in the execution of a custodial sentence). In Moderné technológie v páchání, odhaĺovaní, dokumentovaní a prevencii trestnej činnosti. Bratislava: Akadémia Policajného zboru Bratislava, 2020. p. 289-291. ISBN 978-80-8054-856-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Duchovní jako součást prevence ve výkonu trestu odnětí svobody
Name (in English) Clergy as part of prevention in the execution of a custodial sentence
Authors JŮZL, Miloslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Moderné technológie v páchání, odhaĺovaní, dokumentovaní a prevencii trestnej činnosti, p. 289-291, 3 pp. 2020.
Publisher Akadémia Policajného zboru Bratislava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/46358978:_____/20:00000086
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-8054-856-8
Keywords (in Czech) prevence;duchovní;pachatel trestných činů;vězení
Keywords in English prevention;clergy;perpetrators of crime;prison
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Roman Zezulka, učo 1135. Changed: 8/4/2021 11:00.
Abstract
Příspěvek se zamýšlí nad opomíjenou rolí duchovního v systému preventivních opatření v konfrontaci s pachateli trestných činů.
Abstract (in English)
The paper considers the neglected role of the clergy in the systém of preventive measures in confrontation with perpetrators of crime.
Displayed: 16/5/2021 15:00