Informační systém Repo 

Etický model rozhodování se jako profesní nástroj/Ethical Model for Decision Making as a ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
STÁREK, Lukáš. Etický model rozhodování se jako profesní nástroj/Ethical Model for Decision Making as a Professional Tool. Studia scientifica facultatis paedagogicae UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2020, roč. 19, č. 3, s. 42-57. ISSN 1336-2232.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Etický model rozhodování se jako profesní nástroj/Ethical Model for Decision Making as a Professional Tool
Název anglicky Ethical Model for Decision Making as a Professional Tool
Autoři STÁREK, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia scientifica facultatis paedagogicae UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK, Ružomberok, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2020, 1336-2232.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/46358978:_____/20:00000076
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Klíčová slova česky Etické dilema;Etický model rozhodování;Etický kód;Osobní asistence
Klíčová slova anglicky Ethical dilemma;Ethical model for decision making;Ethical code;Personal
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Roman Zezulka, učo 1135. Změněno: 16. 3. 2021 14:45.
Anotace
Tento článek pojednává o důležitosti etických aspektů v práci pracovníků v sociálních službách/ osobních asistentů se zaměřením se na použitelnost etického modelu rozhodování se. Hlavním účelem textu je zjištění vlivu znalosti a využitelnosti v každodenní praxi pracovníků v sociálních službách, zejména osobní asistenti s etickým kodexem. Jak je použitelný etický kodex při řešení etických dilemat ve vztahu k výkon této profese. Dále hledáme využitelnost/propojení s etickým modelem rozhodování se mezi těmito asistenty. Ve své téměř každodenní rutině čelí osobní asistenti řešení konkrétních etických otázek. Jejich realizace, hledání odpovědí a přemýšlet o otázkách obecně vyžaduje nezbytnou péči a čas. Vede to k důležitosti a vlivu etiky, které by mohly být případně opovrhován. Reflexe etických aspektů může přispět ke zlepšení poskytovaných sociálních služeb, přesněji k profesionalitě profese nebo posílení profesních kompetencí.
Anotace anglicky
Abstract This article discusses the importance of ethical aspects in the work of social services/personal assistants with regard to the applicability of the Ethical model for decision making. Main purpose of the text is research of the influence of social service workers, especially personal assistents with ethical code. How is ethical code useable while dealing with ethical dilemmas in relation to the performance of this profession. Further we search for familliarity with Ethical model for decision making between those assistents. In their almost daily routine, personal assistents are facing particular ethical questions. Their realization, searching for answers and wondering about the questions in general requires neccesary care and time. It leads to the importance and influence of the Ethics that might be possibly flouted. Reflection of ethical aspects may contribute to improvment of provided social services, more precisely to professionalism of the profession or strengthening professional competencies.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 6. 2021 23:51

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2021 23:51, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz