Information System Repo 

Etický model rozhodování se jako profesní nástroj/Ethical Model for Decision Making as a ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
STÁREK, Lukáš. Etický model rozhodování se jako profesní nástroj/Ethical Model for Decision Making as a Professional Tool (Ethical Model for Decision Making as a Professional Tool). Studia scientifica facultatis paedagogicae UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2020, vol. 19, No 3, p. 42-57. ISSN 1336-2232.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Etický model rozhodování se jako profesní nástroj/Ethical Model for Decision Making as a Professional Tool
Name (in English) Ethical Model for Decision Making as a Professional Tool
Authors STÁREK, Lukáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Studia scientifica facultatis paedagogicae UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK, Ružomberok, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2020, 1336-2232.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/46358978:_____/20:00000076
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Keywords (in Czech) Etické dilema;Etický model rozhodování;Etický kód;Osobní asistence
Keywords in English Ethical dilemma;Ethical model for decision making;Ethical code;Personal
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Roman Zezulka, učo 1135. Changed: 16. 3. 2021 14:45.
Abstract
Tento článek pojednává o důležitosti etických aspektů v práci pracovníků v sociálních službách/ osobních asistentů se zaměřením se na použitelnost etického modelu rozhodování se. Hlavním účelem textu je zjištění vlivu znalosti a využitelnosti v každodenní praxi pracovníků v sociálních službách, zejména osobní asistenti s etickým kodexem. Jak je použitelný etický kodex při řešení etických dilemat ve vztahu k výkon této profese. Dále hledáme využitelnost/propojení s etickým modelem rozhodování se mezi těmito asistenty. Ve své téměř každodenní rutině čelí osobní asistenti řešení konkrétních etických otázek. Jejich realizace, hledání odpovědí a přemýšlet o otázkách obecně vyžaduje nezbytnou péči a čas. Vede to k důležitosti a vlivu etiky, které by mohly být případně opovrhován. Reflexe etických aspektů může přispět ke zlepšení poskytovaných sociálních služeb, přesněji k profesionalitě profese nebo posílení profesních kompetencí.
Abstract (in English)
Abstract This article discusses the importance of ethical aspects in the work of social services/personal assistants with regard to the applicability of the Ethical model for decision making. Main purpose of the text is research of the influence of social service workers, especially personal assistents with ethical code. How is ethical code useable while dealing with ethical dilemmas in relation to the performance of this profession. Further we search for familliarity with Ethical model for decision making between those assistents. In their almost daily routine, personal assistents are facing particular ethical questions. Their realization, searching for answers and wondering about the questions in general requires neccesary care and time. It leads to the importance and influence of the Ethics that might be possibly flouted. Reflection of ethical aspects may contribute to improvment of provided social services, more precisely to professionalism of the profession or strengthening professional competencies.
Print
Add to clipboard Displayed: 19. 6. 2021 23:38

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 19/6/2021 23:38, Week 24 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz