Informační systém Repo
STÁREK, Lukáš. Etický kodex jako profesní výzva v osobní asistenci (Code of ethics as a professional challenge in personal assistance). Listy sociální práce. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020, VIII., No 23, p. 18-19. ISSN 2336-2332.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Etický kodex jako profesní výzva v osobní asistenci
Name (in English) Code of ethics as a professional challenge in personal assistance
Authors STÁREK, Lukáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Listy sociální práce, Tábor, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020, 2336-2332.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/46358978:_____/20:00000074
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Keywords (in Czech) etické dilemma;etický kodex;etika;osobní asistence;profesní profil
Keywords in English ethical;dilemma;ethical code;ethics;personal assistance;professional profile
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Roman Zezulka, učo 1135. Changed: 17. 3. 2021 16:47.
Abstract
Ve své každodenní praxi jsou většinou osobní asistenti konfrontováni s konkrétními etickými otázkami. Jejich uvědomění si, hledání odpovědí na tyto otázky a přemýšlení o nich, však vyžaduje potřebnou péči a čas. Cílem textu je zkoumání vlivu míry obeznámenosti pracovníků v sociálních službách, konkrétně osobních asistentů, s etickým kodexem. Jaká je využitelnost etického kodexu při řešení etických dilemat, ve vztahu k výkonu dané profese?
Abstract (in English)
In their almost each daily routine are personal assistents facing particular ethical questions. Their realization, searching for answers and wondering about the questions in general, it requires neccesary care and time. Main purpose of the text is research of the influence of social service workers, especially personal assistents with ethical code. How is ethic code useable while dealing with ethical dilemmas in relation to the performance of this profession. Further we search for familliarity with ethical code between those assistents.
Displayed: 20. 6. 2021 00:14